Công bố hợp quy thực phẩm và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Luật an toàn thực phẩm 2010 hay các văn bản hướng dẫn thi hành luật này chưa có khái niệm riêng về Công bố hợp quy trong thực phẩm. Tuy nhiên, xét trên bản chất của quá trình công bố hợp quy thực phẩm chính là việc cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm của mình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ta có thể hiểu công bố hợp quy thực phẩm chính là việc công bố sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Vậy Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là gì? Thuật ngữ này khiến cho chúng ta cảm thấy khó hiểu bởi tính trừu tượng trong cách sử dụng từ ngữ. Để có thể giúp quý khách dễ hình dung hơn, chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ cụ thể:

công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

STT

Loại thực phẩm/dụng cụ, bao bì tiếp xúc

Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

1

Đố uống

Có cồn

QCVN 6-3:2010/BYT –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

Không cồn

QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

2

Ly thủy tinh

QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

3

Ly nhựa

QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

4

Thìa inox

QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, có một số trường hợp sản phẩm là một dạng bao bì cụ thể nào đó. Nhưng nếu có một chất nào đó pha lẫn vào thì sản phẩm không phải là hợp quy nữa mà phải công bố phù hợp.

Vì chúng tôi không có dữ liệu cần thiết để xem xét, nếu có khó khăn trong việc định dạng sản phẩm. Hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn chi tiết về thủ tục công bố hợp quy thực phẩm.

Phone: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định

Tư vấn miễn phí