Cong-bo-my-pham-san-xuat-trong-nuoc
Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước tại Luật Trung Tín

Tại sao phải công bố mỹ phẩm tại Việt Nam? Một sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước để được lưu hành tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm đó bắt buộc phải được cấp số công bố. Pháp luật Việt Nam quy định điều kiện bắt buộc phải thực hiện đăng ký công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước như sau: Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định tất cả các mỹ phẩm trước…

Chi tiết »