nhập khẩu hàng mẫu thực phẩm
Quy định về nhập khẩu hàng mẫu thực phẩm và phương án xử lý

Để được phép nhập thực phẩm nước ngoài để làm hàng mẫu, đơn vị nhập khẩu cần phải thực hiện thủ tục xin công văn xác nhận nhập hàng mẫu thực phẩm tại cơ quan nhà nước. Xem thêm: Dịch vụ xin giải tỏa hàng mẫu mỹ phẩm Các đối tượng được quyền nhập khẩu hàng mẫu thực phẩm  Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu của: → Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm…

Chi tiết »