Đăng ký xin cấp giấy phép tổ chức hội thảo thuốc theo quy định mới nhất

Giấy phép tổ chức hội thảo thuốc được cấp cho buổi giới thiệu thuốc hoặc thảo luận chuyên đề khoa học liên quan đến thuốc cho người hành nghề khám, chữa bệnh. Để tổ chức hội thảo này, người tổ chức sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký cấp phép theo quy định của pháp luật dược. Cụ thể, bài viết này, Luật Trung Tín xin tư vấn các thông tin liên quan như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Dược 2016
 • Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược.

Thủ tục xin giấy phép tổ chức hội thảo thuốc

Để thực hiện thủ tục này, người đăng ký sẽ phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

  1. Giấy đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
  2. Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo;
  3. Tài liệu định trưng bày và phát hành tại hội thảo;
  4. Các tài liệu khác có liên quan đến thuốc định giới thiệu tại hội thảo;
  5. Các tài liệu tham khảo khác (nếu có);

Lưu ý rằng tất cả các tài liệu có trong hồ sơ nêu trên phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội thảo thuốc

  • Nộp tại Sở y tế thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự định tổ chức hội thảo
  • Sau khi nộp hồ sơ, người nộp sẽ được nhận lại một phiếu hẹn ngày giải quyết.
  • Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ hướng dẫn yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký:

  • Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu như không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã đăng ký.
  • Nếu hồ sơ đăng ký hội thảo chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Trong vòng 15 ngày làm việc, Sở y tế sẽ có công văn thông báo sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trong công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ phải đáp ứng điều kiện sau:

– Phải nêu cụ thể, chi tiết về những tài liệu cần bổ sung, sửa những nội dung nào, bổ sung những nội dung nào.

– Đơn vị đăng ký sẽ phải sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung được nêu trong công văn của Sở y tế yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Và gửi lại nội dung hội thảo đã được sửa đổi, bổ sung về Sở Y tế.

  • Khi sửa đổi, bổ sung theo đúng yêu cầu thì Sở Y tế sẽ gửi lại một giấy tiếp nhận hồ sơ. Ngày ghi trên giấy sẽ là ngày nhận được hồ sơ bổ sung.
  • Sau 5 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Nếu Sở y tế không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung, đơn vị đó được tổ chức hội thảo như nội dung đã được sửa đổi.

Liên hệ tư vấn thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu về thuốc

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về đăng ký giấy phép tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc.

Hội thảo thuốc là một trong những hội thảo phổ biến. Bởi các sản phẩm thuốc rất đa dạng, nhiều đơn vị sản xuất, nhập khẩu muốn giới thiệu cho mọi người về tác dụng, công dụng. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp người đọc có thể hiểu hơn về thủ tục này.

Mọi thắc mắc cần giải đáp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng liên hệ tới:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí