Danh mục kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật Việt Nam

Có rất nhiều sản phẩm cần phải thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật trước khi xuất ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ, các sản phẩm thực vật rất đa dạng và phong phú, chính sách xuất nhập khẩu dựa trên các yếu tố như quan hệ song phương, đa phương hay thậm chí là việc xem xét yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp trong việc xin được nhập khẩu, xuất khẩu bất kỳ loại thực vật nào.
Từ đó dẫn đến việc danh mục kiểm dịch thực vật sẽ có sự thay đổi theo từng mốc thời gian cụ thể. Có nghĩa là, danh mục này sẽ không cố định theo từng năm. Việc xác định theo từng loại thực vật sẽ không đảm bảo tính khả thi. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ xác định các loại thực vật ở phạm vi rộng hơn. Sau đó, dựa trên các thông tin có từ trước, kèm theo quá trình theo dõi quá trình điều chỉnh của pháp luật. Đồng thời tìm kiếm các thông tin mới nhất sẽ giúp doanh nghiệp biết rõ hơn các sản phẩm thực vật nào phải thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo quy định

 • Các loại thực vật
  • Cây và các bộ phận còn tươi sống của cây.
 • Các sản phẩm của cây
   • Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ, vỏ cây;
   • Các loại tấm, cám, khô dầu, sợi tự nhiên dạng thô, xơ thực vật;
   • Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật (trừ bột nhào, tinh bột biến tính);
   • Cọng thuốc lá, thuốc lá sợi, thuốc lào sợi, men thức ăn chăn nuôi, bông thô, phế liệu bông, rơm, rạ và thực vật thủy sinh;
   • Gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet gỗ, mùn cưa, mùn dừa;
   • Nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật;
   • Giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật.
 • Các loại nấm (trừ nấm ở dạng muối, đông lạnh, đóng hộp, nấm men).
 • Kén tằm, gốc rũ kén tằm và cánh kiến.
 • Các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids và cỏ dại phục vụ cho công tác giám định, tập huấn, phòng trừ sinh học và nghiên cứu khoa học.
 • Phương tiện vận chuyển, bảo quản vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
 • Đối với trường hợp xuất khẩu những vật thể không thuộc Danh mục quy định sẽ được thực hiện kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của nước nhập khẩu, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết hoặc gia nhập.
danh mục kiểm dịch thực vật

Cán bộ nhà nước đang thực hiện việc kiểm dịch trên mẫu thực vật

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 • Cây và các bộ phận còn sống của cây.
 • Củ tươi, quả tươi.
 • Cỏ và hạt cỏ dùng để trồng trọt hoặc nghiên cứu.
 • Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo quy định.

Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được miễn phân tích nguy cơ dịch hại

Các sản phẩm được nêu trên sẽ được miễn phân tích nguy cơ dịch hại khi và chỉ khi:

 • Giống cây trồng phục vụ nghiên cứu khoa học;
 • Sinh vật có ích phục vụ nghiên cứu khoa học;
 • Một số trường hợp được miễn phân tích nguy cơ dịch khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định.
 • Mặc dù được miễn phân tích nguy cơ, nhưng vẫn phải thực hiện xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định.

Hỗ trợ tư vấn về thủ tục kiểm dịch thực vật tại Luật Trung Tín

Phải nói rằng, lĩnh vực kiểm dịch thực vật là vô cùng rộng lớn. Tác động sâu rộng vào quá trình sản xuất phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Sự quản lý và hoạch định chính sách có lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ tạo nên môi trường đa dạng. Ngoài ra, xuất khẩu các loài thực vật, các sản phẩm từ thực vật sẽ giúp chúng ta có thêm nguồn tài chính phong phú bổ sung vào ngân sách quốc gia.

Quá trình tư vấn của Luật Trung Tín sẽ dựa trên từng yêu cầu của khách hàng. Trong đó, chúng tôi sẽ thực hiện một số công việc như sau:

 • Tư vấn tính pháp lý của các tài liệu giấy tờ có trong hồ sơ
 • Hướng dẫn khắc phục các vấn đề còn tồn đọng trong hồ sơ khi xin giấy phép kiểm dịch
 • Thực hiện tra cứu các loại thực vật, sản phẩm thực vật
 • Cung cấp các tên khoa học khi doanh nghiệp chưa tra cứu được
 • Soạn, nộp hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch tại Cục Bảo vệ thực vật cho doanh nghiệp
 • Trường hợp cần thiết do hàng hóa đã về đến cảng, Luật Trung Tín sẽ hỗ trợ xin giấy phép cho doanh nghiệp trong thời gian sớm hơn thời hạn pháp luật quy định.
 • Hỗ trợ cung cấp thông tin thường xuyên khi khách hàng có nhu cầu ký kết hợp đồng tư vấn.

Xem thêm: Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh

Liên hệ với Luật Trung Tín để yêu cầu tư vấn và được phục vụ!

Tư vấn miễn phí