người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Kinh tế toàn cầu phát triển, các cá nhân tổ chức không chỉ làm việc trong đất nước của mình mà con di chuyển sống và làm việc tại các quốc gia khác. Như vậy nhu cầu về nhà ở tại các quốc gia cung là vấn đề nảy sinh cần được pháp luật điều chỉnh. Tại Việt Nam, người nước ngoài đến làm việc cũng rất phổ biến đặc biệt các thành phố thu…

Chi tiết »