1. Các đối tượng người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật liên quan.

– Tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam

– Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Hình thức người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam;

– Mua, thuê mua căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Như vậy, người nước ngoài chỉ được mua, thuê mua nhà ở là căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chứ không được mua ngoài khu vực này.

3. Các điều kiện đi kèm

Theo Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở thì người nước ngoài thuộc đối tượng trên thì có quyền mua nhà ở tại Việt Nam, tuy nhiên để được mua nhà thì phải có giấy tờ chứng minh. Cụ thể:

Tổ chức: Phải có giấy tờ chứng minh được phép hoạt động tại Việt Nam

Cá nhân:

– Có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam;

– Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Trân trọng !

người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Kinh tế toàn cầu phát triển, các cá nhân tổ chức không chỉ làm việc trong đất nước của mình mà con di chuyển sống và làm việc tại các quốc gia khác. Như vậy nhu cầu về nhà ở tại các quốc gia cung là vấn đề nảy sinh cần được pháp luật điều chỉnh. Tại Việt Nam, người nước ngoài đến làm việc cũng rất phổ biến đặc biệt các thành phố thu…

Chi tiết »