xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Người nước ngoài cũng có quyền yêu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo nội dung tại đây. Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Theo Luật lý lịch tư pháp 2009: ” Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không…

Chi tiết »

cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong buổi sáng nay, chúng tôi nhận được một số cuộc gọi yêu cầu tư vấn một số vấn đề pháp lý. Trong đó, có ba khách hàng cùng hỏi chúng tôi về vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam, nội dung câu hỏi như sau: “Bên tôi muốn làm lý lịch tư pháp cho 3 sếp người Nhật Bản để làm…

Chi tiết »

thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để các cá nhân, tổ chức hiểu hơn về thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Luật Trung Tín chọn lọc một trong những yêu cầu tư vấn của khách hàng đã liên hệ với chúng tôi để có cơ sở thông tin thực tế. Toàn bộ nội dung được thể hiện trong bài viết bên dưới đây: Ông Vũ Thế Phương ở Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có câu…

Chi tiết »