xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Người nước ngoài cũng có quyền yêu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo nội dung tại đây. Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Theo Luật lý lịch tư pháp 2009: Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có…

Chi tiết »

Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Việc chia ra thành 02 loại phiếu số 1 và số 2 trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức và quản lý hành chính nhà nước. Trên cơ sở phân loại như vậy, cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính sẽ dễ dàng xử lý yêu cầu cũng như thực hiện cung cấp những tiện ích tốt nhất cho người cần cấp…

Chi tiết »

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại việt nam

Trong buổi sáng nay, chúng tôi nhận được một số cuộc gọi yêu cầu tư vấn một số vấn đề pháp lý. Trong đó, có ba khách hàng cùng hỏi chúng tôi về vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam, nội dung câu hỏi như sau: “ Bên tôi muốn làm lý lịch tư pháp cho 3 sếp người Nhật Bản để…

Chi tiết »

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ông Vũ Thế Phương ở Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có câu hỏi cho chúng tôi như sau: “ Sắp tới tôi đi công tác ở Peru khoảng 01 tháng, tuy nhiên, bên công ty tôi yêu cầu tôi phải xin lý lịch tư pháp. Tôi muốn hỏi các quy định về lý lịch tư pháp? Tại sao tôi lại phải xin lý lịch tư pháp? Xin ở đâu? Thủ tục xin…

Chi tiết »