gia hạn giấy phép lao động
Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, giấy phép lao động cũng có giá trị trong một thời gian nhất định ghi trên giấy phép. Nếu hết hạn, phải tiến hành gia hạn giấy phép lao động theo đúng thủ tục Giấy phép lao động là gì? Giấy phép lao động là văn…

Chi tiết »