gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của Luật Trung Tín

Gia hạn thẻ tạm trú người nước ngoài dành cho trường hợp thẻ sắp hết hạn, người nước ngoài hoặc doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Ngoại Giao hoặc Phòng Xuất Nhập Cảnh thuộc Công An Tỉnh, Thành phố có thẩm quyền để được gia hạn thêm Đối tượng được phép gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài: Nhà…

Chi tiết »