Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm cho doanh nghiệp

Nhằm mục đích quản lý sản phẩm, hàng hóa,… các doanh nghiệp đã ứng dụng mã số mã vạch trong hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng mã số, mã vạch được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mã số mã vạch mang lại cho người đăng ký và cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cả nhà phân phối, người tiêu dùng có thể đồng thời kiểm soát và biết được chính xác những thông tin về sản phẩm đã được mã hóa.

Hiện tại ở Việt Nam, để đăng ký sử dụng mã số mã vạch, thì tổ chức, doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký tại Tổng Cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng GS1 Việt Nam. Thông qua hình thức nộp hồ sơ đăng ký và nộp phí duy trì hằng năm. Quy đinh về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch được ban hành tại Quyết định số 15/VBHN-BKHCN. Để hỗ trợ quý khách hàng, Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch để giúp quý khách giảm thiểu thời gian cũng như không phải mất thời gian tìm hiểu thủ tục.

Các loại mã số mã vạch được cấp và quản lý tại Việt Nam

Thứ nhất là đối với các loại mã số mã vạch được cấp và quản lý thống nhất:

 • Mã doanh nghiệp
 • Mã số rút gọn (EAN 8)
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN)

Thứ hai là các loại mã số mã vạch do doanh nghiệp/ tổ chức tự lập để sử dụng sau khi được cấp mã số doanh nghiệp:

 • Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN)
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN)
 • Các loại mã số khác cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác có nhu cầu sử dụng.

Lưu ý rằng:

 • Mỗi một tổ chức hay doanh nghiệp sẽ chỉ được đăng ký sử dụng một mã doanh nghiệp
 • Đối với trường hợp tổ chức, doanh nghiệp được đăng ký sử dụng hơn một mã doanh nghiệp khi chứng minh đã sử dụng hết quỹ số được cấp
 • Khi đăng ký sử dụng thêm mã số doanh nghiệp thì tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục như đăng ký cấp mã số mã vạch lần đầu. Kèm theo là bản thuyết minh về việc đã sử dụng hết quỹ số được cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý mã số mã vạch

 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý mã số mã vạch.
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng được cấp các loại mã số mã vạch của Việt Nam và quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.
 • Sau khi đã đăng ký và được cấp mã doanh nghiệp thì các tổ chức và doanh nghiệp sẽ tự lập các loại mã số mã vạch theo quy định để  sử dụng, và định kỳ 06 tháng 1 lần sẽ báo cáo danh mục các  loại mã số mã vạch sử dụng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký và cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

 1. Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc Quyết định thành lập (bản sao chứng thực)
 3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

 • Nộp hồ sơ tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

Trong thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng Cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp mã số, vào sổ đăng ký và lưu vào ngân hàng mã số quốc gia
 • Sau 30 ngày kể từ ngày cấp mã số, sẽ cấp GCN MSMV cho người đăng ký
 • Nếu như hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ thông báo yêu cầu tiến hành hoàn thiện hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

 • Khi người đăng ký được cấp mã số doanh nghiệp, thì người đăng ký đó sẽ sử dụng mã số mã vạch tự quy định mã số để phân định vật phẩm, số phân định được các tổ chức/ địa điểm là lập các loại mã số mã vạch như:
  • Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN)
  • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN)
  • Các loại mã số khác cho đơn vị hậu cần
  • Tài sản hoặc đối tượng khác có nhu cầu sử dụng cho các loại vật phẩm, tổ chức/ địa điểm của mình.
 • Khi sử dụng mã số mã vạch thì người đăng ký sẽ phải gửi danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng về Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng.

Để thuận tiện, nhanh chóng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký mã số, mã vạch hãy liên hệ trực tiếp tới Luật Trung Tín để sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi cam kết đăng ký cho quý khách trong thời gian nhanh nhất với chi phí rẻ nhất.

Liên hệ đăng ký mã số mã vạch theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Tổng hợp danh mục các tiêu chuẩn Việt nam về MSMV

Tư vấn miễn phí