Một số lĩnh vực thuộc ngành kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 • Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
 • Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
 • Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Theo đó, pháp luật quy định ở mỗi lĩnh vực thuộc ngành này cần phải đáp ứng một số quy định liên quan như:

 • Phải đăng ký kinh doanh theo luật định
 • Có đội ngũ nhân sự lái xe, nhân viên phục vụ đạt tiêu chuẩn
 • Người vận hành phải có trình độ chuyên môn
 • Nơi đỗ xe phù hợp với quy hoạch
 • Số lượng xe, chất lượng xe phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông.

Để tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh vận tải, liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0989232568, email: luattrungtin@gmail.com

Giấy phép kinh doanh vận tải, hướng dẫn thủ tục, quy trình xin cấp phép

Để được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải con người và hàng hóa, các cá nhân, doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Theo đó, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 đã đề cập đến thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải. Dựa trên…

Chi tiết »

Xin Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Để được phép hoạt động kinh doanh vận tải, pháp luật quy định các doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, tính an toàn trong giao thông cũng như đảm bảo sự ổn định của tổng thể hoạt động vận tải. Việc đăng ký xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cũng phải tuân thủ theo quy…

Chi tiết »