Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu

1. Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu

Để đủ điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh bán buôn rượu. Doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cần đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán buôn đồ uống. Chi tiết ngành là: Bán buôn đồ uống có cồn. Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh tương ứng thì trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu sẽ phải bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Quy định về trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu được quy định tại NĐ 105/2017/NĐ-CP.

2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh bán buôn rượu

– Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp

– Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền tại các địa điểm bán rượu của thương nhân . Và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp

– Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định 105/2017

– Mua rượu từ nhà sản xuất rượu, nhà phân phối rượu trong và ngoài nước, nhà bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép

– Bán rượu cho các nhà bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép

– Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu

– Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

bán buôn rượu, giấy phép bán buôn rượu, dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu

Nhà buôn phải có giấy phép bán buôn rượu trước khi kinh doanh

3. Điều kiện để tiến hành kinh doanh bán buôn rượu

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên

3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh nơi đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu

5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất, phân phối, nhà buôn khác

6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

7. Cam kết bảo đảm tuân thủ Bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu

1.  Hồ sơ đăng ký cấp phép bán buôn rượu

(1) Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh

(2) Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ)

(3) Bản cam kết công ty đăng ký tự lập có nêu nội dung đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cam kết bảo vệ môi trường tại các kho hàng, và địa điểm kinh doanh.

(4) Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (có nội dung thuyết minh về hình thức bán hàng và phương thức quản lý hệ thống bán buôn).

(5) Bảng kê danh sách các đơn vị và giấy phép kinh doanh/ chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (bản sao) của các đơn vị thuộc hệ thống bán buôn.

(6) Văn bản giới thiệu/ hợp đồng mua bán của các đơn vị sản xuất rượu hoặc phân phối rượu.

2.  Nộp hồ sơ đăng ký cấp phép bán buôn rượu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, sẽ nộp hồ sơ tại Sở Công thương, nơi doanh nghiệp bán buôn rượu đặt trụ sở kinh doanh.

3. Thẩm định đăng ký cấp phép bán buôn rượu

Trong thời hạn là 15 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sở Công thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép bán buôn rượu cho đơn vị đăng ký.

Trong trường hợp từ chối cấp sẽ ra thông báo trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu như hồ sơ không hợp lệ. Sở sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn là 3 ngày.

Xem thêm: Xin giấy phép sản xuất rượu, xin giấy phép phân phối rượu, dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu

Tư vấn miễn phí