Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm – LH 0989232568

Hình thức quảng cáo hiện nay đã mang lại nhiều doanh thu cho nhiều doanh nghiệp, phương pháp quảng cáo đúng cách đó là điểm thành công cho nhiều doanh nghiệp, và đối với những sản phẩm cụ thể việc quảng cáo lại cần phải có giấy phép và tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật
Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm cho các doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông hàng hóa của mình tới mọi nơi của cuộc sống.

Liên hệ: 0989232568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Dưới đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn nội dung cần tham khảo.

Quảng cáo thực phẩm được quy định tại Điều 43 Luật an toàn thực phẩm 2010.

 1. Việc quảng cáo thực phẩm do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo
 2. Doanh nghiệp phải đăng ký quảng cáo trước khi triển khai trên thực tế
 3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi và chỉ khi:

“Đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận”.

Như vậy, việc thực hiện các hoạt động quảng cáo thực phẩm trên thị trường chỉ được thực hiện khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù là sản phẩm sản xuất trong nước hay là sản phẩm nhập khẩu.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm bao gồm:

 1. Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 3. Chứng nhận GPM đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 4. Hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác mà pháp luật yêu cầu phải có giấy tờ này
 5. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
 6. Ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo
 7. Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng, chứng thực.
 8. Mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (được cấp theo Bản đăng ký công bố chất lượng sản phẩm).

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo của Luật Trung Tín:

 • Tư vấn cho Khách hàng về nội dung và hình thức quảng cáo
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép quảng cáo
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép quảng cáo
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép quảng cáo
 • Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép quảng cáo và giao cho khách hàng.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục công bố thực phẩm

Tư vấn miễn phí