Dịch vụ xin giấy phép vsattp cho kho chứa thực phẩm chức năng

Kho chứa hàng, đặc biệt là kho chứa thực phẩm chức năng cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy chỉ là kho chứa, nhưng nếu không đảm bảo sẽ có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, chính vì vậy để người kinh doanh có ý thức cũng như giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát được chất lượng hàng hóa trên thị trường thì khi kinh doanh thực phẩm chức năng cần xin giấy phép VSATTP cho kho chứa thực phẩm chức năng.

Cơ sở pháp lý

–  Luật An toàn thực phẩm 2010;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

– Thông tư 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương;

– Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho kho chứa thực phẩm chức năng

1. Chuẩn bị hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận VSATTP cho cơ sở kinh doanh

(2) Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao đóng dấu xác nhận của cơ sở)

(3) Tài liệu chứng minh về ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

(4)  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu đối với cơ sở kinh doanh.

(5) Giấy xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đối với chủ cơ sở và  người trực tiếp kinh doanh thực phẩm

(6) Giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh (bản sao được cơ sở xác nhận)

2. Nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp tại Sở công thương của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có kho chứa thực phẩm chức năng.

Sau khi nộp cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày tiếp theo nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu như hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Nếu quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà không có phản hồi thì cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định hủy hồ sơ đề nghị cấp phép.

– Thành lập đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Trong thời hạn là 15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi hồ sơ cho đơn vị có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

 + Đoàn thẩm đinh thực tế là được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định thành lập. Đoàn thẩm định gồm 3 đến 5 thành viên, trong đó ít nhất 2/3 làm công tác chuyên môn hoặc quản lý an toàn thực phẩm.

+ Kết quả thẩm định phải nêu rõ “ đạt”, “không đạt” , “Chờ hoàn thiện” vào biên bản thẩm định.

+  Nếu như “không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” thì cần ghi rõ lý do vào biên bản thẩm định. Thời gian khắc phục cho trường hợp “chờ hoàn thiện” tối đa sẽ là 60 ngày. Sau khi đã khắc  phục sẽ phải nộp báo cáo khắc phục về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại, thời hạn thẩm định lại sẽ tối đa là 15 ngày làm việc từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục.

+ Nếu sau khi hoàn thiện lại cơ sở mà vẫn “không đạt” thì sẽ thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

– Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời hạn là 7 ngày làm việc từ khi có kết quả thẩm định thực tế là “đạt” tại cơ sở thì sẽ cấp giấy chứng nhận cho cơ sở.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Luật Trung Tín

Để được cấp giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm xin vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín để được:

1. Tư vấn

– Tư vấn toàn bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

– Tư vấn các toàn bộ quy trình, thủ tục liên quan đến thành lập cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

– Tư vấn hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký đề nghị cấp phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

– Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan khác theo yêu cầu của quý khách hàng.

2. Đánh giá thực tế và tài liệu xin cấp phép

– Chúng tôi sẽ cử chuyên viên xuống cơ sở xin cấp phép để đánh giá khả năng được cấp phép cho quý khách hàng và tư vấn hướng khắc phục, sửa chữa.

– Đánh giá tài liệu quý khách hàng cung cấp đã đầy đủ, hợp lệ để soạn thảo hồ sơ hay chưa

– Hỗ trợ những vấn đề cần thiết để có đầy đủ tài liệu cần thiết soạn hồ sơ để nghị cấp phép.

3. Trực tiếp thự hiện thủ tục đăng ký đề nghị cấp phép

– Soạn hồ sơ đầy đủ cho quý khách hàng

– Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Theo dõi hồ sơ và hướng dẫn quý khách hàng tiếp đoàn thẩm định

Mọi thông tin cần liên hệ xin vui lòng gọi điện hoặc gửi mail tới Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí