Điều kiện buôn bán rượu theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các điều kiện buôn bán rượu được quy định tại Nghị định 105/2017 của Chính phủ. Các hoạt động sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu ( gọi chung là buôn bán) phải tuân thủ Nghị định này và các VBPL liên quan khác. Luật Trung Tín trân trọng gửi tới Quý khách hàng một số nội dung về vấn đề này để tham khảo:

1. Các hoạt động kinh doanh rượu bao gồm:

 • Sản xuất rượu công nghiệp
 • Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
 • Phân phối rượu
 • Bán buôn rượu
 • Bán lẻ rượu
 • Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

2. Các điều kiện bán buôn rượu cụ thể:

STT

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN

Sản xuất rượu công nghiệp

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

– Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

– Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Phân phối rượu

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Bán buôn rượu

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy

– Bảo đảm bảo vệ môi trường theo quy định.

Bán lẻ rượu

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy

– Bảo đảm bảo vệ môi trường theo quy định.

– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh rượu của Luật Trung Tín:

 • Tư vấn sơ bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu tại Việt Nam
 • Soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ
 • Trả lời công văn, thông báo sửa đổi, bổ sung ( nếu có)
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu Khách hàng có nhu cầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến điều kiện buôn bán rượu. Liên hệ tư vấn, sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu tại Luật Trung Tín:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục công bố rượu không cồn ( tách cồn)

Tư vấn miễn phí