Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam

Để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam cần phải giải trình những nguyên nhân trung thực, chính xác, thuyết phục. Bởi tính ảnh hưởng của thời hạn, lịch trình lưu thông và có sự ảnh hưởng của các yếu tố an ninh, an toàn trong quản lý, vận hành hàng hóa. Vì vậy, việc gia hạn này phải được thực hiện theo trình tự mà pháp luật Việt Nam quy định.

Có thể bạn quan tâm: Giấy phép quá cảnh hàng hóa của Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam

Một số trường hợp cần phải thực hiện việc gia hạn:

 • Buộc phải thay đổi cửa khẩu xuất vì lý do bất khả kháng. Trường hợp này chủ hàng và thương nhân vận chuyển phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan hải quan để xem xét về tình trạng lô hàng quá cảnh.
 • Bắt buộc phải thay đổi lịch trình vận chuyển do những ảnh hưởng khách quan tạo ra
 • Phương tiện vận chuyển hỏng hóc, người điều khiển phương tiện xe không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục điều khiển.

Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa:

Quy định về việc gia hạn

 • Cơ quan nào cấp giấy phép quá cảnh thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét. Thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh từ chủ hàng.
 • Thời hạn ra hạn mỗi lần tối đa là 30 ngày. Số lần gia hạn tối đa để gia hạn là không quá 03 lần.

gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

Hồ sơ cần chuẩn bị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa sẽ bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn ( Luật Trung Tín soạn).
 • Bản sao Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp cho chủ hàng.
 • Bản chính tài liệu, văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan nêu rõ tình trạng lô hàng quá cảnh.
 • Bản sao tờ khai Hải quan của lô hàng quá cảnh đóng dấu xác nhận của chủ hàng.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa:

 • Hồ sơ sẽ được gửi về cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc quá cảnh hàng hóa để yêu cầu được giải quyết về trường hợp đề nghị gia hạn.
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ ra quyết định cho phép hoặc không cho phép trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới chủ hàng trong vòng 3 ngày làm việc.
 • Nếu không cho phép gia hạn thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản. Trong đó thông tin cho chủ hàng với nội dung nêu rõ lý do từ chối cấp phép.

Trường hợp, chủ hàng hoặc thương nhân thực hiện vận chuyển quá cảnh hàng hóa. Hãy liên hệ tới Luật Trung Tín để yêu cầu hỗ trợ theo các kênh thông tin sau:

Hotline 24/7: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí