Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, trình tự thủ tục cấp phép

Chính phủ dành hẳn một Nghị định riêng để điều chỉnh về vấn đề xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của hoạt động này đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội. Có thể hiểu rằng, việc cấp loại giấy phép này sẽ tạo động lực trong việc thúc đẩy cơ hội mở cho người lao động, tuy nhiên, nó cũng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nếu không có thượng tầng tổ chức quản lý tốt, kèm theo đó là vấn đề về khả năng đảm bảo nguồn tài chính phù hợp để tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này cam kết về chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu cho người lao động và các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động.

Xem thêm: Thành lập công ty hoạt động cho thuê lại lao động

Mục đích của hoạt động sản xuất, kinh doanh là lợi nhuận. Bất kỳ ai cũng có thể hiểu điều này, mặt khác, pháp luật tôn trọng mọi hoạt động của doanh nghiệp ( miễn là không kinh doanh ngành nghề mà pháp luật cấm). Nhưng để đảm bảo việc quản lý theo đúng hướng, khi tham gia vào hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cũng cần phải tuân thủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định. Nội dung của việc xin giấy phép cho thuê lại lao động cụ thể sẽ được Luật Trung Tín cung cấp thông qua các phần nội dung sau đây:

1. Cơ sở pháp lý quy định về việc xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Bộ luật lao động do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Luật đầu tư do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp do Quốc hội ban hàng ngày 08 tháng 12 năm 2014;
 • Nghị định số 29/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2019 hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động.

2. Mục đích, ý nghĩa của việc cho thuê lại lao động

 • Đáp ứng tạm thời và điều phối sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định.
 • Thay thế người lao động trong trường hợp người lao động nghỉ thai sản, hoặc bị tai nạn lao động, hoặc bệnh nghề nghiệp hoặc phải nghỉ lao động để thực hiện các nghĩa vụ công dân.
 • Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà chưa tiếp cận được thông tin cần có.
giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Dịch vụ cho thuê/cho thuê lại lao động sẽ là nền tảng quan trọng trong vấn đề giải quyết việc làm.

3. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Có hai điều kiện quan trọng được quy định rất cụ thể trong nghị định 29. Đó là: Điều kiện về người đứng đầu và ký quỹ.

3.1. Điều kiện về người đứng đầu:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần phải là người: Trực tiếp quản lý doanh nghiệp, không có án tích và đã làm việc trong doanh nghiệp trước đó có hoạt động cho thuê lại hoặc cung ứng lao động. Quy định cụ thể là phải hoạt động đủ 3 năm trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi xin cấp giấy phép.

3.2. Điều kiện về ký quỹ:

 • Theo luật, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ số tiền trị giá là: 2.000.000.000 đồng ( Hai tỷ đồng) tại bất kỳ ngân hàng nào được hoạt động và thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép:

 • Khác với quy định trước đây, hiện nay thẩm quyền cấp giấy phép sẽ thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Người nào cấp phép thì người ấy có quyền gia hạn, cấp lại, hoặc thu hồi giấy phép đã được cấp trước đó.

5. Nội dung thể hiện trên giấy phép:

 • Ghi nhận các thông tin về chủ thể xin cấp phép ( Tên chủ thể, địa chỉ hoạt động của chủ thể)
 • Thể hiện rõ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, được xác nhận bởi chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan cấp phép. Ngoài ra cũng ấn định luôn ngày, tháng, năm cấp giấy phép.
 • Hình thức của giấy phép: Được in trên bìa cứng theo khổ A4 ( 21 cm x 29,7cm).
 • Ghi nhận thời hạn của giấy phép ( 60 tháng).

6. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp ( Luật Trung Tín hỗ trợ soạn thảo)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ thể đứng tên xin cấp phép
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( Luật Trung Tín hỗ trợ soạn thảo)
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của quốc gia mà người đó mang quốc tịch.

Lưu ý: Các văn bản nêu trên, theo luật định chỉ được chấp nhận ở thời hạn không quá 06 tháng.

 • Văn bản chứng minh thời gian làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà người này đã tham gia làm việc, có thể là một trong các văn bản sau:
  • a) Bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã ký kết
  • b) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm (theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản ghi nhận kết quả bầu (theo chế độ bầu cử)
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động ( Luật Trung Tín hỗ trợ soạn thảo).

7. Dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Luật Trung Tín

 • Tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động
 • Giải thích các thuật ngữ trừu tượng trong hoạt động cho thuê lại lao động
 • Đánh giá tính pháp lý các giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cung cấp
 • Soạn thảo các giấy tờ, tài liệu cần phải chuẩn bị
 • Xây dựng toàn bộ tài liệu, giấy tờ đóng thành hồ sơ hoàn chỉnh
 • Đại diện thực hiện việc nộp, giao dịch với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả.

Liên hệ với Luật Trung Tín qua hotline: 0989 232 568 và/hoặc email: luattrungtin@gmail.com để yêu cầu tư vấn ngay khi cần!

Tư vấn miễn phí