Giấy phép nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm khác

Để có thể nhập khẩu một số loại thực phẩm vào Việt Nam phân phối ra thị trường thì thương nhân nhập khẩu sẽ phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu, sau khi được cấp giấy phép nhập khẩu thì mới có thể tiến hành nhập khẩu thực phẩm vào Việt Nam.
Hiện tại thì Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm 2010 có hiệu lực từ ngày 2/2/2018 đã có rất nhiều quy định thay đổi về những loại thực phẩm cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thực phẩm.

Cụ thể những loại thực phẩm thông thường sau đây sẽ không cần tiến hành đăng ký công bố tại Cục An toàn thực phẩm:

 • Thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn
 • Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
 • Dụng cụ, bao gói, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thay vào đó, các thương nhận nhập khẩu sẽ tự mình công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thực phẩm đối với với những loại thực phẩm sau:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
 • Sản phẩm phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, hoặc không nằm trong danh mục phụ gia được sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thực phẩm

 1. Bản công công bố sản phẩm (theo mẫu số 2 Phụ lục I quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
 2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu sản phẩm (Certificate of Exportation)
 3. Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm (trong thời hạn là 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm đáp ứng phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành
 4. Bằng chứng khoa học chứng minh về công dụng của sản phẩm, hoặc thành phần tạo nên công dụng của sản phẩm (bản chính, bản sao thì cần có xác nhận của doanh nghiệp nhập khẩu). Lưu ý: Thành phần tối thiểu của chất, nguyên liệu là nên công dụng của sản phẩm pahỉ ít nhất bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã được nêu trong tài liệu
 5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đạt yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc tương đương nếu sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (áp dụng từ ngày 1/7/2019, bản được xác nhận bởi doanh nghiệp nhập khẩu)

giấy phép nhập khẩu thực phẩm

Nộp hồ sơ xin cấp phép

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người nộp hồ sơ sẽ đăng ký bản công bố thực phẩm qua cổng thông tin điện tử trực tuyến của Cục An toàn thực phẩm.

Quy trình cấp giấy đăng ký bản công bố sản phẩm 

Trong thời hạn là 7 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với

 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia chưa có trong danh mục các chất được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học.
 • Thực phẩm sử dụng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đên 36 tháng tuổi.

Trong thời hạn là 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng)

 • Cục An toàn thực phẩm sẽ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp Giấy tiếp nhân đăng ký bản công bố sản phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ của thương nhân xin cấp phép đăng ký bản công bố thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ phải gửi công văn nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần duy nhất.
 • Thời hạn 7 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ và có văn bản trả lời, sau 90 ngày từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung thì cá nhân đăng ký bản công bố không sửa đổi, bổ sung hồ sơ kịp thời thì hồ sơ sẽ không còn giá trị.

Quy định đối với việc cấp mới, cấp lại giấy phép nhập khẩu thực phẩm trong một số trường hợp đặc biệt

 • Đối với những sản phẩm có sự thay đổi về: tên, xuất xứ, thành phần thì thương nhân nhập khẩu sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký công bố lại.
 • Các trường hợp thay đổi khác thì thương nhân nhập khẩu chỉ cần thông báo bằng văn bản tới cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Cục An toàn thực phẩm) và được kinh doanh sản phẩm này ngay sau khi gửi thông báo.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm sẽ phải thông báo công khai về tên, thông tin sản phẩm của thương nhân nhập khẩu đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố trên trang thông tin điện tử của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Công bố thực phẩm, hướng dẫn thủ tục và chia sẻ thông tin hữu ích

Tư vấn miễn phí