Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu – hướng dẫn đảm bảo tính pháp lý

Điều doanh nghiệp quan tâm nhất đó là hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu cần gồm có những giấy tờ gì?
Để có cơ sở để doanh nghiệp tham khảo, chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung có liên quan nhằm hướng doanh nghiệp đến góc nhìn tổng quan và đầy đủ nhất đối với một bộ hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

Cơ sở pháp lý quy định về hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

 • Thông tư 06/2011/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2011. Từ đó cho đến nay, cùng với sự phát triển bùng nổ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Vì vậy cách thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã có một số thay đổi đáng kể nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện việc công bố sản phẩm của mình thuận lợi, dễ dàng hơn.
 • Hiện nay, hồ sơ được nộp qua mạng. Cụ thể là qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia hướng tới một cửa Asean. Việc nộp hồ sơ bằng bản giấy và đĩa mềm kèm theo hầu như bị hủy bỏ.

Thành phần hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

 1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ( Kê khai trên bản mềm)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân nhập khẩu. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được scan từ bản gốc.
 3. Giấy Ủy quyền:
  • ”Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
  • Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
  • Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
  • Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
  • Thời hạn ủy quyền;
  • Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
  • Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền”.
 4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of free sale):
  • CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
  • CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm nhập khẩu của Luật Trung Tín

Trường hợp doanh nghiệp cần hỗ trợ tư vấn và sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm. Đề nghị doanh nghiệp tham khảo quy trình làm việc của chúng tôi như sau:

 • Tư vấn miễn phí về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Thực hiện rà soát, phân tích và tổng hợp hồ sơ
 • Tiến hành soạn thảo và hoàn thiện tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết
 • Đại diện Quý doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép
 • Thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp có yêu cầu
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả công bố và thực hiện bàn giao cho khách hàng
 • Trong trường hợp có sai xót sau khi đã có kết quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và khắc phục sai xót đó cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Công bố mỹ phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí