Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo phân bón

Lĩnh vực kinh doanh phân bón được xem là đặc biệt quan trọng và hữu ích trong nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt. Trong nhiều năm qua, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của phân bón mà nhiều sản phẩm nông sản gia tăng cả về chất và lượng. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân bón có sản phẩm tốt nhưng lại bị hạn chế về việc tiếp cận thị trường dẫn đến việc kém thu hút người mua, khó cạnh tranh, dẫn tới gặp nhiều khó khăn cho việc giữ vững sự ổn định trong sản xuất. Do vậy, chúng tôi khuyên rằng, để tiếp cận người tiêu dùng dễ hơn, doanh nghiệp nên tham khảo việc xin giấy phép quảng cáo phân bón để cải thiện tình hình kinh doanh cho doanh nghiệp.

Một khi thực hiện quảng cáo có kế hoạch và có sự chuẩn bị công phu, thì quá trình tiếp cận thị trường hoàn toàn dễ dàng cả về việc truyền thông thông tin doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm. Trên thực tế đã có nhiều sản phẩm gần như không thể tồn tại trên thị trường nhưng sau kế hoạch quảng cáo đã làm thay đổi số phận của doanh nghiệp đó. Đơn cử như: Kangaroo, thuốc ho tiffy, điện thoại Vsmart…

Vậy hồ sơ xin giấy phép quảng cáo phân bón gồm những gì? Trình tự và thẩm quyền cấp giấy phép ra sao? Luật Trung Tín sẽ hướng dẫn theo nội dung được xây dựng ngay sau đây:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo phân bón

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo phân bón theo mẫu bên dưới;
 2. Văn bản quyết định công nhận sản phẩm phân bón quảng cáo được lưu hành tại Việt Nam;
 3. Bản chính thức Kịch bản quảng cáo ( 02 bản) và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc là bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo phù hợp.
 4. Trường hợp quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, đơn vị tổ chức sự kiện phải cung cấp các thông tin sau: Tên chương trình, Thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, Địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị, Nội dung bài báo cáo và tài liệu sẽ phát cho người tham dự, Bản danh sách kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của người làm báo cáo viên.
 5. d) Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có: chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

giấy phép quảng cáo phân bón

Trình tự và thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

 • Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy phép quảng cáo phân bón: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng quy định phải cấp giấy phép quảng cáo theo form bên dưới.
 • Trường hợp không đồng ý thì cơ quan có tên nêu trên phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

giấy phép quảng cáo phân bón

Lưu ý: Giấy phép quảng cáo có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Đối với trường hợp doanh nghiệp quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, doanh nghiệp có phân bón đã được cấp giấy phép quảng cáo phải thực hiện việc gửi thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để tiến hành thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

Luật Trung Tín giúp được gì cho doanh nghiệp?

 • Tư vấn toàn bộ nội dung liên quan đến quảng cáo phân bón theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện việc tổng hợp, phân tích và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ
 • Soạn thảo các văn bản cần thiết nhằm giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh, mạnh tiến độ xử lý hồ sơ
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định
 • Tư vấn việc xin giấy phép nhập khẩu phân bón, đăng ký lưu hành sản xuất phân bón trong nước…
 • Đăng ký thương hiệu độc quyền cho sản phẩm mà doanh nghiệp làm chủ sở hữu
 • Thực hiện các nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đối với công ty sản xuất, kinh doanh phân bón.

Tư vấn miễn phí