Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài thuộc đối tượng quản lý đặc biệt và theo pháp luật Việt Nam, nếu người sử dụng lao động muốn thuê người nước ngoài làm việc cho tổ chức mình thì ngoại trừ các trường hợp không thuộc diện không thuộc diện phải xin phép. Người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Xét ở mức độ phổ biến thì đối tượng được cấp Giấy phép lao động chủ yếu là Quản lý – Giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Vì vậy, trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến các đối tượng mà chúng tôi vừa đề cập để Quý doanh nghiệp có cơ sở tham khảo. Từ đó tìm ra phương án khả thi nhất áp dụng cho kế hoạch xây dựng nhân sự.

Về cơ sở pháp lý điều chỉnh hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 11/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Nghị định 140/2018/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ lao động – thương binh và xã hội

Về thành phần hồ sơ:

1. ĐỐI VỚI VỊ TRÍ QUẢN LÝ – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

STT

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

01

2

Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực

02

3

Lý lịch tư pháp của người Quản lý – Giám đốc điều hành

01

4

Văn bản xác nhận kinh nghiệm là nhà quản lý, giám đốc điều hành của doanh nghiệp nước ngoài.

Nhà quản lý phải có tên trong giấy phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh

01

5

Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài hoặc quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

01

6

Ảnh 4cm x 6cm

04

7

Bản sao Hộ chiếu

02

8

Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, VPĐD

01

hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xem thêm: Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2. ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA:

STT

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

01

2

Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực

01

3

Lý lịch tư pháp của chuyên gia

01

4

Bằng cấp Đại học trở lên hoặc tương đương và có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 3 năm cùng chức vụ và công việc dự định sẽ làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp ở nước ngoài

01

5

Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh, thành hoặc quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài.

01

6

Ảnh 4cm x 6cm

04

7

Bản sao hộ chiếu

01

8

Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, VPĐD

01

3. ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG KỸ THUẬT:

STT

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

01

2

Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực

01

3

Lý lịch tư pháp nước ngoài của người lao động có kỹ thuật

01

4

Chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm.

Xác nhận kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc theo chuyên ngành đào tạo.

01

5

Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh, thành hoặc quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài

01

6

Ảnh 4cm x 6cm

04

7

Bản sao hộ chiếu

01

8

Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, VPĐD

01

Quý doanh nghiệp lưu ý khi xây dựng hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

  • Người lao động nước ngoài có thể thực hiện khám sức khỏe tại Việt Nam
  • Lý lịch tư pháp của người lao động nước ngoài có thể được cấp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về Luật lý lịch tư pháp 2009
  • Các giấy tờ có ngôn ngữ nước ngoài đều phải dịch sang tiếng Việt và thực hiện chứng thực theo quy định
  • Theo quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội thì trong hồ sơ chỉ cần bản sao hộ chiếu mà không cần phải chứng thực. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ thì người nộp phải xuất trình bản gốc để đối chiếu
  • Các giấy tờ được cấp từ phía nước ngoài phải thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước đó.

Trường hợp Quý doanh nghiệp cần tư vấn và sử dụng dịch vụ xin xác nhận cho người nước ngoài thuộc diện không phải xin Giấy phép lao động, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục theo các kênh thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí