Hồ sơ xin giấy phép xây dựng, tư vấn hoàn thiện từ A-Z – LH 0989232568

Nhu cầu xây dựng nhà ở là một nhu cầu tất yếu, chính đáng của mỗi người, tuy nhiên không phải việc xây dựng có thể tiến hành một cách tùy tiện mà phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, được phê duyệt để đảm bảo về kết cấu, số tầng phù hợp với quy hoạch và các ngôi nhà xung quanh.
Trong nội dung bài viết này, Luật Trung Tín xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Cụ thể cần chuẩn bị những đầu mục giấy tờ nào, cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thời hạn ra sao… Những lưu ý khi đăng ký cấp giấy phép xây dựng. Phạm vi bài viết này áp dụng cho hồ sơ cấp phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu đô thị, trong trung tâm cụm xã, khu bảo tồn, di tích lịch sử – văn hóa trừ công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh và trung ương.

ho-so-xin-giay-phep-xay-dung

Thành phần Hồ sơ xin giấy phép xây dựng

(1)  Đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD

(2) Tài liệu chứng minh về quyền sở hữu, quản lý công trình (bản sao, lưu ý rằng tùy từng thời điểm cấp giấy chứng nhận sẽ có giấy tờ khác nhau)

(3) Bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh 10x15cm hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa.

(4) Đối với công trình, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cần có bản sao hoặc bản chụp quyết định chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp.

(5) Báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình quy định phải thẩm định thiết kế. (bản sao)

(6) Cam kết của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm. (bản sao)

(7) Bản kê năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế kèm bảo sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế.

(8) Quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu cần phải lập dự án đầu tư, xây dựng (bản sao).

Lưu ý:

+ Đối với công trình phụ trợ trong cơ sở tôn giáo, công trình di tích lịch sử, văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng chuẩn bị: 04 bộ hồ sơ.

+ Các công trình còn lại: 02 bộ hồ sơ.

Quy trình thực hiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện nơi dự kiến xây dựng

UBND huyện tiến hành kiểm tra, ghi giấy biên nhận đối với hồ sơ đáp ứng quy định

Hướng dẫn để hoàn hiện hồ sơ đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu

Trong thời hạn 7 ngày, cơ quan sẽ phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa

Khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu. Hoặc tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung không đáp ứng điều kiện theo thông báo bằng văn bản thì trong vòng 5 ngày. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo hướng dẫn để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Nếu sau đó, việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các yêu cầu thì trong vòng 3 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp phép.

Căn cứ quy mô, tính chất loại công trình, cơ quan có thẩm quyền sẽ đối chiếu các yêu cầu theo quy định của pháp luật để cấp phép cho hồ sơ.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ

Trong vòng 12 ngày đối với công trình nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Hết thời hạn trên, nếu cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc chức năng quản lý của mình, cơ quan cấp phép căn cứ và quy định hiện hành để quyết định cấp phép.

Thời hạn cấp phép đối với nhà ở riêng lẻ không quá 15 ngày làm việc, đối với các công trình còn lại không quá 30 ngày làm việc.

Nếu đến hạn trả kết quả theo quy định nhưng phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản tới chủ đầu tư để được biết lý do. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý để xem xét, chỉ đạo thực hiện nhưng không vượt quá 10 ngày làm việc từ ngày hết hạn trả kết quả.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về hồ sơ đăng ký cấp phép xây dựng, mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568  – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Tìm hiểu quy định về pháp luật kế toán cho doanh nghiệp

Tư vấn miễn phí