Hướng dẫn bổ sung GMP trong hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

Như vậy, theo đúng tinh thần của Nghị định 15/2018/NĐ – CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì bắt đầu từ ngày 01/07/2019, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe ( trong nước và nhập khẩu) sẽ phải đáp ứng các điều kiện thực hành sản xuất tốt thực phẩm ( GOOD MANUFACTURING PRACTICE -  GMP), quy định này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc và không có trường hợp loại trừ hoặc ngoại lệ. Việc áp dụng hình thức quản lý chất lượng này được xem là biện pháp cứng rắn nhằm tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc, vì sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời, góp phần loại bỏ các cơ sở manh mún, chạy theo lợi nhuận, xem nhẹ sức khỏe con người.

Ở thời điểm hiện tại, sẽ có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này sẽ rất khó nắm bắt được thông tin. Vì vậy, bằng bài viết này, Luật Trung Tín trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe bài viết về “Hướng dẫn bổ sung GMP trong hồ sơ công bố thực phẩm chức năng” để có cơ sở tham khảo và chuẩn bị kế hoạch xây dựng hệ thống GMP trong tương lai.

1. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

1.1 Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

1.2. Sau ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (gọi tắt là giấy chứng nhận GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi sản xuất, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới, hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ).

2. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản còn hiệu lực:

2.1. Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

2.2. Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/7/2019 tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu sản phẩm, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất (không thay đổi xuất xứ): thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới, Giấy chứng nhận lưu hành tự do có tên và địa chỉ của nhà sản xuất mới và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ).

3. Khi thông báo về Cục An toàn thực phẩm, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện theo các hình thức sau:

3.1. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trang điện tử: congbosanpham.vfa.gov.vn và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản giấy) thì thực hiện thông báo bằng văn bản (bản giấy) về Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

3.2. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên Hệ thống đăng ký dịch vụ công ATTP Quốc gia trang điện tử: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ thì thông báo trên hệ thống (mục sửa sau công bố).

3.3. Các tài liệu kèm theo thông báo phải còn hiệu lực tại thời điểm Cục An toàn thực phẩm nhận được.

4. Từ ngày 01/7/2019 tổ chức, cá nhân đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện áp dụng giấy chứng nhận GMP theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung Luật Trung Tín gửi đến doanh nghiệp về việc: Hướng dẫn bổ sung GMP trong hồ sơ công bố thực phẩm chức năng.

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline và email sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

(Nguồn thông tin tham khảo: http://www.vfa.gov.vn/).

Xem thêm: Thủ tục công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tư vấn hoàn thiện hồ sơ từ A-Z

Tư vấn miễn phí