Hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để các cá nhân, tổ chức hiểu hơn về thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Luật Trung Tín chọn lọc một trong những yêu cầu tư vấn của khách hàng đã liên hệ với chúng tôi để có cơ sở thông tin thực tế. Toàn bộ nội dung được thể hiện trong bài viết bên dưới đây:

Ông Vũ Thế Phương ở Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có câu hỏi cho chúng tôi như sau:

“Sắp tới tôi đi công tác ở Peru khoảng 01 tháng, tuy nhiên, bên công ty tôi yêu cầu tôi phải xin lý lịch tư pháp. Tôi muốn hỏi các quy định về lý lịch tư pháp? Tại sao tôi lại phải xin lý lịch tư pháp? Xin ở đâu? Thủ tục xin cấp như thế nào? Hiện tại, tôi chưa có hiểu biết gì về thủ tục này? Tôi muốn tham khảo dịch vụ tư vấn xin cấp lý lịch tư pháp, bên Luật Trung Tín có cung cấp dịch vụ này không? Trân trọng cảm ơn và mong hồi âm từ văn phòng”.

Về yêu cầu tư vấn của ông, theo quy định của pháp luật, có một số nội dung cần phải lưu ý như sau:

Cơ sở pháp lý quy định thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Luật Lý lịch tư pháp
 • Nghị định 111/2010/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn Luật lý lịch tư pháp
 • Nghị định nghị định 110/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Thông tư số 13/2011/TT – BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
 • Thông tư 16/2013/TT – BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT – BTP.

Khái niệm về lý lịch tư pháp:

 • Theo khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp thì: “Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”.
 • Như vậy, lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân và được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các yếu tố thuộc về nhân thân của mỗi cá nhân đó có thể gây phương hại đến các tổ chức hoặc cá nhân khác.

Về mục đích của Lý lịch tư pháp:

 • Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
 • Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.
 • Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.
 • Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

 • Đối tượng có quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp:
  • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã, đang cư trú tại Việt Nam
  • Cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
 • Đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2:
  • Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

 • Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp
 • Tình trạng án tích:
  • Đối với người không bị kết án, người được xóa án tích với điều kiện thông tin về việc xóa án tích đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp, người được đại xá với điêu kiện thông tin về việc đại xóa đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp thì ghi “KHÔNG CÓ ÁN TÍCH”.
  • Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “CÓ ÁN TÍCH”, trong đó nêu rõ: tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;
 • Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
  • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
  • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2

 • Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích:
  • Đối với người không bị kết án thì ghi là “KHÔNG CÓ ÁN TÍCH”;
  • Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

 • Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
  • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
  • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem thêm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thẩm quyền của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia:

 • Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú
 • Người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền của Sở tư pháp:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú trong nước
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

 • Mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu theo đúng quy định
 • Đối với người Việt Nam:
  • CMND/Hộ chiếu ( mỗi thứ 02 bản)
  • Sổ Hộ khẩu ( mỗi thứ 02 bản)
 • Đối với người nước ngoài:
  • Giấy thường trú/ Xác nhận tạm trú/ Thẻ tạm trú/Visa còn hạn ( mỗi thứ 02 bản)
  • Giấy Ủy quyền trong trường hợp người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 ủy quyền cho người khác/ tổ chức khác thực hiện việc xin cấp hộ

Trên đây là một số nội dung chúng tôi cung cấp thông tin cho anh Phương tham khảo và xem xét. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của chúng tôi. Anh Phương vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0989 232 568. Hoặc gửi yêu cầu qua email: luattrungtin@gmail.com. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ với anh trong thời gian sớm nhất có thể.

Tư vấn miễn phí