Hướng dẫn lập hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện bởi ảnh hưởng của lĩnh vực này là rất lớn, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Hướng ảnh hưởng chủ yếu thuộc về người tiêu dùng. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đó, Chính phủ đã ban hành một số quy định nhằm tạo hành lang pháp lý để các thương nhân có cơ sở tuân thủ và thực hiện. 
Trong đó, mỗi một lĩnh vực kinh doanh rượu sẽ có thành phần hồ sơ và cách thức thẩm định hồ sơ khác nhau. Dưới đây, Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu về hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để các doanh nghiệp thuận tiện trong việc tham khảo:

xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Xem thêm: Hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ( Theo mẫu được quy định)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân
 • Bộ hồ sơ tự công bố thực phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất rượu công nghiệp
 • Một trong ba giấy phép môi trường sau:
  • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc
  • Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc
  • Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn
 • Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Dịch vụ xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Luật Trung Tín:

 • Tư vấn sơ bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu tại Việt Nam
 • Soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ
 • Trả lời công văn, thông báo sửa đổi, bổ sung ( nếu có)
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu Khách hàng có nhu cầu.

Liên hệ tư vấn, sử dụng dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí