Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ được cấp một mã riêng để in lên bao bì hàng hóa sản phẩm của doanh nghiệp đó. Việc sử dụng Mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa giá trị to lớn. Vì thông qua đó, doanh nghiệp sẽ quản lý được quá trình phân phối hàng hóa. Đồng thời, người tiêu dùng sẽ biết rõ được nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, giá cả của mỗi sản phẩm, từ đó sẽ xây dựng được lòng tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục đăng ký mã số mã vạch

  • Văn phòng Mã số mã vạch quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

  • Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch ( Bản gốc)
  • Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng Mã GTIN
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác ( Bản sao công chứng).

Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch:

STT

Phân loại phí

Mức thu
(đồng/mã)

1

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng)

1.000.000

2

Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)

300.000

3

Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)

300.000

Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài:

STT

Phân loại

Mức thu

1

Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm

500.000 đồng/hồ sơ

2

Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

10.000 đồng/mã

thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Xem thêm: Tư vấn và hướng dẫn đăng ký sử dụng mã UPC áp dụng từ năm 2020

Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí):

STT

Phân loại phí

Mức thu
(đồng/năm)

1

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1

1.1

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm)

500.000

1.2

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm)

800.000

1.3

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm)

1.500.000

1.4

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm)

2.000.000

2

Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)

200.000

3

Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)

200.000

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thủ tục đăng ký Mã số mã vạch sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được yêu cầu của Quý doanh nghiệp.

Tư vấn miễn phí