Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thuốc lá vào Việt Nam

Thuốc lá là một trong những mặt hàng xếp vào nhóm hàng hóa xa xỉ để có thể nhập khẩu được thuốc lá về Việt Nam tiêu thụ thì cần tiến hành thủ tục xin giấy phép nhập khẩu theo một quy trình nghiêm ngặt. Qua bài viết này, Luật Trung Tín xin tư vấn với người đọc những quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá.

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá được quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Điều kiện quy định về thủ tục nhập khẩu thuốc lá vào thị trường Việt Nam

 • Thuốc lá điếu nhập khẩu và lưu hành trên thị trường bắt buộc phải đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam
 • Phải được được dán tem thuốc lá điếu nhập khẩu theo quy định của pháp luật
 • Tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về mua bán sản phẩm thuốc lá
 • Thực hiện công bố hợp quy, hợp chuẩn hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, kiểm tra về chất lượng vệ sinh thực phẩm và
 • Đảm bảo đáp ứng điều kiện về hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá
 • Các nhãn hiệu thuốc lá điếu lần đầu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam tiêu thụ. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu thì doanh nghiệp sẽ phải gửi mẫu thuốc lá điếu đến cơ quan, đơn vị có chức năng phân tích, kiểm nghiệm sản phẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tuân thủ pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam
 • Phải in cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm.

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá

 • Trước khi tiến hành thủ tục nhập khẩu thuốc lá thì sẽ phải tiến hành hồ sơ công bố thuốc lá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BYT về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định thuốc lá điếu.

a. Hồ sơ công bố thuốc lá điếu

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thuốc lá
 2. Phiếu kiểm nghiệm thuốc lá
 3. Giấy phép lưu hành tự do sản phẩm ( do nước sở tại cấp được hợp thức hóa lãnh sự)
 4. Kế hoạch giám sát định kỳ
 5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng
 6. Báo cáo đánh giá hợp quy (nếu sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật)

b. Nộp hồ sơ

c. Thẩm định hồ sơ

 • Trong thời hạn là 7 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục An toàn thực phẩm sẽ cấp giấy tiếp nhận theo quy định của pháp luật.
 • Nếu như trường hợp không cấp tiếp nhận cục an toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Khi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu thuốc lá, ngoài hồ sơ theo quy định của cơ quan Hải quan về thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải xuất trình cho cơ quan Hải quan một bản chính đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá tự động đã được Cục xuất nhập khẩu – Bộ Công thương xác nhận kèm theo Bản công bố hợp quy. Hoặc một bản công bố phù hợp quy định  an toàn thực phẩm theo quy định.

Lưu ý: Thuốc lá điếu chỉ được phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

thủ tục nhập khẩu thuốc lá

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá tự động:

Trước khi tiến hành thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành gửi qua đường bưu điện một bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc lá về Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương. Hồ sơ như sau:

 1. Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá tự động (2 bản)
 2. Hợp đồng nhập khẩu (01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp)
 3. Hóa đơn thương mại (01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp)
 4. Vận đơn hay chứng từ vận tải (01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

Doanh nghiệp nộp hồ sơ về Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương.

Sau khi Cục Xuất nhập khẩu nhận hồ sơ, trong thời hạn là 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá.

Nếu như hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không được xác nhận. Cục Xuất nhập khẩu sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc nêu rõ lý do không xác nhận.

Thời hạn hiệu lực của đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá tự động là 30 ngày tính từ ngày đơn được xác nhận.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Trung Tín để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Công bố thực phẩm, hướng dẫn thủ tục và chia sẻ thông tin hữu ích

Tư vấn miễn phí