Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Để có cơ sở pháp lý cần thiết, Luật Trung Tín kính gửi đến quý khách một số nội dung liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Hy vọng sẽ hỗ trợ thông tin quan trọng cho tất cả các khách hàng.

Các quy định về pháp luật điều chỉnh thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

 • Luật số 72/2006/QH11 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Nghị định 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nội dung thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Điều kiện được cấp phép:

 • Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

2. Ngành nghề trong đăng ký kinh doanh:

STT

TÊN NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

1

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

(Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động số 72/2006/QH11)

xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Xem thêm: Xin giấy phép tư vấn du học theo quy định mới nhất

Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp ( Theo mẫu được liệt kê bên dưới)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính ( Vốn pháp định: 5 tỷ)
 4. Giấy xác nhận ký quỹ 1 tỷ đồng của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ
 5. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 6. Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng đại học, Văn bản xác nhận thâm niên công tác trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam của người lãnh đạo điều hành doanh nghiệp
 7. Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
 8. Danh sách cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao…
 9. Các giấy tờ tài liệu khách: Điều lệ công ty, hợp đồng thuê trụ sở, hợp đồng liên kết đào tạo, thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài.

Quy trình nộp và giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

 • Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động thương binh và xã hội

Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

 • Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng.

Dịch vụ tư vấn của Luật Trung Tín về thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

 • Giúp khách hàng có cách tiếp cận nhanh về thủ tục pháp lý liên quan đến quy định về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị các giấy tờ trong thành phần hồ sơ xin cấp phép
 • Soạn thảo công văn, giải trình, đề án theo trong trường hợp khách hàng yêu cầu
 • Đại diện khách hàng thực hiện việc nộp, sửa đổi, bổ sung hồ sơ
 • Đại diện nhận kết quả và tiến hành bàn giao cho khách hàng

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ Xin giấy phép xuất khẩu lao động, hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được hỗ trợ.

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí