Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép kinh doanh vũ trường

Kinh doanh vũ trường là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải xin giấy phép theo quy định của pháp luật. Đây là ngành nghề kinh doanh có trình tự, thủ tục cấp phép rất nghiêm ngặt, cần đáp ứng nhiều điều kiện để có thể kinh doanh được. Bài viết này Luật Trung Tín xin cung cấp thông tin tư vấn cho người đọc về kinh doanh vũ trường và thủ tục xin cấp phép kinh doanh vũ trường.

1. Các văn bản hướng dẫn về giấy phép kinh doanh vũ trường

 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 103/2009/NĐ-CP về quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
 • Nghị định 96/2016/NĐ/CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 • Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

2. Những lưu ý về điều kiện kinh doanh vũ trường

Để kinh doanh vũ trường thì các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng hoặc hạng cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Phòng khiêu vũ trong vũ trường có diện tích phải từ 80m2 trở lên. Vũ trường phải đặt cách xa trường học, bệnh việc, di tích lịch sử – văn hóa, cơ sở tôn giáo, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên
 • Phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ
 • Người điều hành hoạt động phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên
 • Các trang, thiết bị và phương tiện hoạt động trong phòng khiêu vũ phải đảm bảo tiêu chuẩn về âm thanh và ánh sáng
 • Việc cấp phép hoạt động kinh doanh vũ trường ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên sẽ dựa vào quy hoạch của từng địa phương.
 • Để đăng ký kinh doanh vũ trường thì trước hết tổ chức, cá nhân cần phải thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh vũ trường. Sau khi thành lập công ty có ngành nghề tương ứng xong sẽ phải tiến hành xin các loại giấy phép đáp ứng điều kiện kinh doanh vũ trường theo quy định của pháp luật như sau:

3. Xin giấy phép kinh doanh vũ trường

 • Sau khi đã thành lập doanh nghiệp, thì tổ chức, cá nhân cần tiến hành xin giấy phép kinh doanh vũ trường theo trình tự, thủ tục như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký:

 1. Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường
 2. Giấy chứng nhận kinh doanh còn giá trị pháp lý ( bản sao)
 3. Giấy chứng minh trình độ của người điều hành trực tiếp hoạt động của người khiêu vũ (bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, bản sao)

b. Nộp hồ sơ

 • Các tổ chức, cá nhân sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên sẽ tiến hành nộp hồ sơ tới Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để xin cấp phép. ( hình thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

c. Xử lý hồ sơ cấp phép

 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hồ sơ và đánh giá về điều kiện kinh doanh thực tế (cử đoàn thanh tra xuống cơ sở để đánh giá) và cấp giấy phép trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp mà hồ sơ khôg được cấp phép sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

 Kết quả của bước 1: Giấy phép kinh doanh vũ trường

 • Ngoài ra, để đủ điều kiện kinh doanh vũ trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần phải tiến hành xin cấp:
  • Biên bản kiểm tra về PCCC tại vũ trường
  • Giấy xác nhận về điều kiện an ninh, trật tự để có thể đi vào hoạt động kinh doanh theo quy định. Cụ thể:

4. Thủ tục xin cấp biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

Để xin cấp biên kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy thì cần tiến hành theo trình tự như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị kiểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy
 2. Bản thống kê phương tiện phòng cháy, chữa cháy
 3. Bản thống kê phương tiện, thiết bị cứu người khác của vũ trường
 4. Quyết định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy của vũ trường
 5. Danh sách những người đã được huấn luyện về PCCC
 6. Phương án chữa cháy của vũ trường.

b.  Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại phòng hướng dẫn và chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy  tại Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực quận huyện nơi đặt hoạt động kinh doanh vũ trường.

c.  Cấp biên bản phòng cháy, chữa cháy

 • Sau khi đánh giá hồ sơ, cơ quan cảnh sát PCCC sẽ ghi phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ sẽ sắp xếp kiểm tra cơ sở
 • Và nếu cơ sở đủ điều kiện về PCCC, cơ quan này sẽ cấp biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy sau 01 ngày kể từ ngày ký biên bản.

giấy phép kinh doanh vũ trường

5. Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Sau khi được cấp biên bản về kiểm tra phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cụ thể thủ tục như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ

 1. Văn bản đề nghị cấp xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
 2. Giấy chứng nhận kinh doanh (
 3. Tài liệu chứng minh ngành nghề kinh doanh cần có điều kiện về an ninh, trật tự
 4. Biên bản kiểm tra về PCCC
 5. Bản khai lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của vũ trường.

b. Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan công an tại Quận, huyện đặt cơ sở kinh doanh vũ trường
 • Trong thời hạn là 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Trong trường hợp cơ sở kinh doanh vũ trường không đủ điều kiện cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
 • Sau khi có đầy đủ các loại giấy phép nêu trên, ổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh vũ trường.

Liên hệ tới Luật Trung Tín để yêu cầu tư vấn thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tư vấn miễn phí