Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép PCCC

Giấy phép phòng cháy, chữa cháy là một điều kiện cần để được kinh doanh một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định. Nếu cố tình kinh doanh khi không có giấy phép PCCC sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, mức xử phạt từ xử lý hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ sở pháp lý quy định về thủ tục xin giấy phép PCCC

 • Luật PCCC 2001 và luật sửa đổi bổ sung của Luật PCCC 2013
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung của Luật PCCC 2013
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Các trường hợp xin cấp giấy phép PCCC

Có hai loại giấy xác nhận về phòng cháy, chữa cháy như sau:

Thứ nhất, văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy:

 • Văn bản nghiệm thu về PCCC được áp dụng đối với dự án, công trình được quy định phải do cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ Lục IV của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Thứ hai là biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy:

 • Biên bản kiểm tra về PCCC được áp dụng với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy hay cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
 • Cơ sở thuộc diện cần phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng
 • Các phương tiện phòng cháy chữa cháy ( được quy định tại Phụ lục I, II, III, V của Nghị định 79/2014/NĐ-CP). Đây là trường hợp đối với các cơ sở kinh doanh xin giấy phép phòng cháy, chữa cháy.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP PCCC

1. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Thẩm duyệt về thiết kế PCCC:

– Đối với dự án thiết kế, quy hoạch:

 • Văn bản đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền về xem xét, cho ý kiến về PCCC của chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt dự án. ( theo mẫu)
 • Dự toán mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
 • Tài liệu và bản vẽ tỷ lệ 1:500 thể hiện đầy đủ nội dung yêu cầu và giải pháp về PCCC.

– Đối với thiết kế cơ sở:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư
 • Giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ( bản sao)
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện nội dung yêu cầu và giải pháp PCCC.

– Đối với thiết kế kỹ thuật hay thiết kế bản vẽ thi công:

 • Văn bản đề nghị  gửi cơ quan có thẩm quyền về xem xét, cho ý kiến về PCCC của chủ đầu tư
 • Văn bản về việc chấp thuận quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền (bản sao)
 • Dự tính tổng mức đầu tư vào dự án, công trình
 • Bản vẽ và thuyết minh về thiết kế cơ sở có thể hiện đầy đủ nội dung yêu cầu và giải pháp PCCC.

– Đối với địa điểm xây dựng, công trình:

 • Văn bản đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền về xem xét, cho ý kiến về PCCC của chủ đầu tư
 • Văn bản xác nhận về tính hợp pháp của địa điểm xây dựng công trình
 • Bản vẽ và tài liệu về tình trạng khu đất có liên quan đến PCCC.

– Đối với thiết kế về phương tiện giao thông cơ giới  yêu cầu về PCCC:

 • Văn bản đề nghị  gửi cơ quan có thẩm quyền về xem xét, cho ý kiến về PCCC của chủ đầu tư, chủ phương tiện
 • Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền về việc đầu tư, chế tạo mới, hoán cải phương tiện ( bản sao)
 • Dự tính mức đầu tư phương tiện
 • Bản vẽ và bản thuyết minh về thiết kế kỹ thuật để thể hiện giải pháp đảm bảo an toàn và các thông tin liên quan đến PCCC.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phù hợp với từng trường hợp xin cấp phép nêu trên, sẽ nộp hồ sơ về cho cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền.

Bước 2: Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

a, Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (Bản sao)
 2. Giấy chứng nhận về kiểm định của phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được lắp đặt bên trong phương tiện giao thông cơ giới (bản sao)
 3. Các biên bản về thử nghiệm, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy
 4. Các bản vẽ hoàn công về hệ thống phòng cháy,chữa cháy; các hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy  của các công trình và phương tiện giao thông cơ giới.

b. Thẩm duyệt hồ sơ:

 • Trong thời gian là 07 ngày làm việc kể từ ngày biên bản kiểm tra nghiệm thu được thông qua. Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sẽ xem xét nếu đạt yêu cầu thì sẽ cấp văn bản nghiệm thu về PCCC
 • Văn bản nghiệm thu về PCCC là một điều kiện để chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cho vào sử dụng.

2. Thủ tục xin cấp biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy
 2. Bản thống kê các phương tiện về PCCC và phương tiện, thiết bị cứu người mà cơ sở đã trang bị
 3. Quyết định về việc thành lập đội PCCC. Kèm theo danh sách những người đã được tập huấn kiến thức PCCC của cơ sở
 4. Phương án chữa cháy của cơ sở và phương án chữa cháy của cơ quan cảnh sát PCCC
 5. Văn bản thẩm duyệt, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp Phòng cảnh sát PCCC khu vực quận huyện của cơ sở.

Dịch vụ xin giấy phép PCCC tại Luật Trung Tín

Khi quý khách hàng liên hệ tới Luật Trung Tín để sử dụng dịch vụ, quý khách hàng sẽ được tư vấn về:

 • Các trường hợp phải xin giấy phép PCCC
 • Hồ sơ xin giấy phép PCCC
 • Thủ tục xin giấy phép PCCC
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Liên hệ sử dụng dịch vụ theo: Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép kinh doanh vũ trường

Tư vấn miễn phí