Mở trung tâm tư vấn du học nhanh chóng và dễ dàng

Theo quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư năm thì ngành kinh doanh tư vấn du học là một trong những ngành nghề có điều kiện theo quy định tại Phụ lục trên. Bởi thế, trung tâm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì cần phải thực hiện thủ tục mở trung tâm tư vấn du học hay chính là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Xem thêm: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Về cơ sở pháp lý liên quan thủ tục mở trung tâm tư vấn du dọc

 • Căn cứ vào Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
 • Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Căn cứ vào Thông tư 01/2014/TT-BGDDT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
 • Cùng các văn bản pháp lý liên quan khác.

Điều kiện để mở trung tâm tư vấn du học

Thứ nhất là vấn đề tài chính

 • Điều kiện quan trọng đầu tiên để mở trung tâm tư vấn du học là tài chính, bởi vì tài chính của một tổ chức được thể hiện qua nguồn vốn của tổ chức đó. Hình thức mở trung tâm tư vấn du học là hình thức mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Tại đây luôn đòi hỏi tất cả những trung tâm tư vấn du học phải có sự kết nối thuận lợi tốt nhất từ chính giữa trung tâm với học viên khi cho học viên ra nước ngoài du học. Đồng thời để đảm bảo cho mô hình kinh doanh này hoạt động ổn định, vì thế trung tâm tư vấn du hấn cần có một nguồn tài chính ổn đỉnh để hoạt động và phát triển vững mạnh.
 • Để đề phòng những vấn đề rủi ro cấp bách trung tâm cũng cần thiết lập cho mình một nguồn vốn làm quỹ dự phòng để hỗ trợ học sinh, sinh viên ở nước ngoài.
 • Theo trên khi không có quy định về mức vốn tối thiểu của trung tâm tư vấn du học, tuy nhiên trung tâm vẫn phải đảm bảo nguồn vốn để duy trì phát triển và giải quyết khi phát sinh có sự cố xảy ra.

mở trung tâm tư vấn du học

Thành lập trung tâm tư vấn du học nhanh gọn

Thứ hai là nhân viên tư vấn du học.

Người làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, học sinh, sinh viên và lựa chọn trường học, cơ sở đào tạo ở nước ngoài phù hợp với từng hoàn cảnh được gọi là nhân viên tư vấn du học.

Để đảm bảo học sinh, sinh viên nhận được thong tin nhanh, chính xác từ các nhân viên tư vấn thì nhân viên tư vấn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có trình độ đại học trở lên;
 • Và biết sử dụng ít nhất ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam và tương đương.
 • Quan trọng nữa là được đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và đào tạo cấp.

Tiếp đến là về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của trung tâm

Giúp cho học sinh, sinh viên được học tập an toàn, yên tâm học hành thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu về cơ sở vật chất, trụ sở, phòng cháy chữa cháy cụ thể:

 • Trung tâm cần có trụ sở hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Nơi làm việc, văn phòng làm việc cần đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc hco cán bộ và nhân viên của trung tâm tư vấn du học;
 • Đặc biệt chú trọng đảm bảo đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

mở trung tâm tư vấn du học

Điều kiện để thành lập trung tâm tư vấn du học

Các bước để mở trung tâm tư vấn du học

Trung tâm sau khi thực hiện được các yêu cầu về điều kiện trên thì có thể làm theo mở trung tâm theo trình tự, thủ tục sau:

 • Bước 1: Trung tâm tư vấn du học cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định cần xin cấp giấy chứng nhận để đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ thì tổ chức kinh doanh gửi hồ sơ trực tiếp, có thể thông qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo nơi dự kiến đặt địa điểm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Bước 3: Nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là Sở Giáo dục và đào tạo.
 • Bước 4: Thời gian Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các tài liệu có trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi tiếp nhận thấy hồ sơ không hợp lệ, chưa đáp ứng yêu cầu, thì Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cần được thông báo bằng văn bản cho tổ chức kinh doanh về loại hình dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do không cấp phép.

Các trình tự thủ tục sau khi đủ điều kiện mở trung tâm tư vấn du học cùng các điều kiền cần có khi mở trung tâm tư vấn du học đã được nêu bên trên.

Chúc các bạn thành công!

Tư vấn miễn phí