Những lưu ý khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đầu tư nhiều vào thị trường Việt Nam để góp vốn thành lập doanh nghiệp mới, hay hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động tại Việt Nam thì thường thuê nhà quản lý là người nước ngoài vào làm việc, và trong những trường hợp như vậy thì lao động là người nước ngoài sẽ phải tiến hành xin giấy phép lao động.

Để giúp cho người đọc và khách hàng của Luật Trung Tín có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin tư vấn những lưu ý khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

Thành phần hồ sơ là lưu ý khi xin giấy phép lao động quan trọng nhất

¤ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động

¤ Giấy khám sức khỏe đáp ứng điều kiện sau:

  • Do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền ở nước ngoài cấp (hợp thức hóa lãnh sự) hoặc do tổ chức y tế có thẩm quyền ở Việt Nam cấp
  • Còn thời hạn trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

¤ Lý lịch tư pháp (bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính đối chiếu). Thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

¤ Xác nhận về kinh nghiệm quản lý, chuyên gia hoặc kỹ thuật đối với một số ngành nghề, công việc hoặc văn bản chứng minh về trình độ chuyên môn như:

  • Giấy công nhận là nghệ nhân đối với ngành nghề truyền thống
  • Văn bản chứng minh kinh nghiệm đối với cầu thủ bóng đá nước ngoài
  • Bằng lái máy bay vận tải hàng không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
  • Giấy phép bảo dưỡng tàu bay được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Lưu ý: Những giấy tờ tại mục này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trừ trường hợp do cơ quan Việt Nam cấp hoặc theo ĐƯQT mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

¤ 02 ảnh màu kích thước 4×6 không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, chụp trên phông nền trắng.

¤ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (bản sao chứng thực)

lưu ý khi xin giấy phép lao động

Các loại giấy tờ khác trong hồ sơ xin giấy phép lao động

¤ Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

Cần có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó và văn bản chứng minh người lao động đó đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi làm việc tại Việt Nam.

¤ Đối với người lao động thực hiện các loại hợp đồng thỏa thuận kinh tế, thương mại, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, giáo dục nghề nghiệp, y tế:

Phải có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài, trong đó có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

¤ Đối với người lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Phải cung cấp hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam tối thiểu là 2 năm.

¤ Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ:

Phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động vào Việt Nam đàm phán, cung cấp dịch vụ.

¤ Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định Việt Nam:

Phải có chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

¤ Đối với người lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại:

Phải cung cấp văn bản cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

¤ Đối với lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam:

Phải có văn bản chứng minh lao động nước ngoài đó được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài.

Các lưu ý doanh nghiệp cần quan tâm:

¤ Trước ít nhất 15 ngày làm việc từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc phải nộp hồ sơ theo quy định tại Sở lao động, thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

¤ Thời hạn của Giấy phép lao động kéo dài không quá 2 năm.

Xem thêm: Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của Luật Trung Tín

Tư vấn miễn phí