Quy định về sản xuất kinh doanh rượu theo nghị định 105 của Chính phủ

Rượu là một trong số ít những mặt hàng tiêu dùng có quy định riêng về điều kiện sản xuất và kinh doanh.

1. Văn bản pháp luật quy định về sản xuất kinh doanh rượu

 • Để được phép sản xuất, kinh doanh rượu thì cơ sở sản xuất kinh doanh phải đăng ký ngành nghề kinh doanh tương ứng và đăng ký xin giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật.
 • Theo quy định thì kinh doanh rượu là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rượu phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. .

 2. Điều kiện để sản xuất kinh doanh rượu theo quy định

Trường hợp 1: Đối với rượu công nghiệp

 • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Có dây chuyền máy móc thiết bị, quy trình công nghệ đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất rượu
 • Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
 • Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định
 • Đáp ứng được các điều kiện về ghi nhãn hàng hóa
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu.

 Trường hợp 2: Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
 • Ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Trường hợp 3: Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu
 • Đối với trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ tục cần làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công theo quy định.
sản xuất kinh doanh rượu

Tìm hiểu kỹ các điều kiện đảm bảo phần thắng trong kinh doanh rượu

3. Điều kiện để kinh doanh rượu

Trường hợp 1: Kinh doanh phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Có quyền sử dụng kho hàng hoặc hệ thống kho với tổng diện tích sàn từ trên 150 m2
 • Rượu kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
 • Có hệ thống phân phối trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc TW; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất, phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài
 • Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

Trường hợp 2: Kinh doanh bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Có quyền sử dụng kho hàng hoặc hệ thống kho với tổng diện tích sàn từ trên 50 m2
 • Rượu kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 3 thương nhân bán lẻ rượu
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất, phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác
 • Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Xin giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội

Trường hợp 3: Kinh doanh bán lẻ rượu

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, rõ ràng địa chỉ
 • Có hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản giới thiệu của thương nhân sản xuất, phân phối hoặc bán buôn rượu
 • Rượu kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
 • Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Xin giấy phép bán lẻ rượu

Trường hợp 4: Kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập hợp pháp có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương ứng
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, rõ ràng địa chỉ
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu
 • Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về PCCC, bảo vệ môi trường
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

4. Dịch vụ tư vấn xin giấy phép sản xuất kinh doanh rượu của Luật Trung Tín

 • Giúp khách hàng có cách nhìn tổng thể các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu
 • Tư vấn cụ thể các loại hình sản xuất, kinh doanh rượu: Sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ…
 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cần phải có trong hồ sơ xin cấp phép
 • Soạn thảo toàn bộ các văn bản pháp lý của hồ sơ
 • Đại diện khách hàng nộp, theo dõi và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần !

Xem thêm: Xin giấy phép phân phối rượu

Tư vấn miễn phí