Quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, tư vấn xây dựng hồ sơ chuẩn yêu cầu

Mỹ phẩm là một mặt hàng quen thuộc và không thể thiếu không chỉ đối với các chị em phụ nữ, mà đối với cả nam giới. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các thương hiệu lớn nhỏ cạnh tranh, giành giật thị trường và phương pháp phổ biến nhất đó chính là quảng cáo mỹ phẩm để giới thiệu hình ảnh sản phẩm, thương hiệu và đây cũng là cách thức nhanh nhất để nhiều người biết đến sản phẩm của mình hơn hơn.

Để tiến hành quảng cáo mỹ phẩm thì đầu tiên tổ chức, cá nhân có sản phẩm cần quảng cáo phải đăng ký xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Thủ tục, quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm. Cụ thể cần lưu ý những vấn đề như sau:

Quy định chung về quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Việc quảng cáo mỹ phẩm có thể được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình, trên trang thông tin điện từ (Internet, Website), tạp chí, sách, báo, áp phích, tờ rơi, vật thể trên không, dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác được đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ;
 • Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép tiến hành quảng cáo mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo theo quy định của pháp luật;
 • Nội dung về quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với tài liệu chứng minh về tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm, và phải tuân theo hướng dẫn về công bố tính năng mỹ phẩm của ASEAN.

Các nội dung bắt buộc khi thực hiện quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Tên mỹ phẩm;
 • Tính năng và công dụng của mỹ phẩm (nếu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm chưa được thể hiện trên tên mỹ phẩm);
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đưa mỹ phẩm ra thị trường;
 • Lưu ý khi sử dụng (nếu có).

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm:

 • Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm;
 • Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp (bản sao có dấu của người đăng ký quảng cáo);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có đóng dấu của người đăng ký quảng cáo);
 • Thư ủy quyền (của người công bố cho người đăng ký quảng cáo trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không đồng thời là tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm);
 • Tài liệu về tính năng, công dụng của mỹ phẩm (trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố mỹ phẩm);
 • 02 kịch bản quảng cáo (mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, nhạc dự định quảng cáo) hoặc 02 mẫu quảng cáo dự định phát hành (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm) hồ sơ có dấu của người đăng ký quảng cáo.

Lưu ý:

 • Hồ sơ đăng ký quảng cáo có thể lập cho một hoặc một số sản phẩm được quảng cáo trên một hoặc nhiều phương tiện thông tin truyền thông khác nhau.
 • Mẫu quảng cáo, kịch bản quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho một hoặc một số sản phẩm khác nhau.

2. Nộp hồ sơ đăng ký xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi tổ chức, cá nhân đã công bố sản phẩm mỹ phẩm đặt trụ sở chính kinh doanh. Phong bì hồ sơ có ghi rõ “Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm”.
 • Sở Y tế sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

3. Giải quyết hồ sơ đăng ký xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm của tổ chức, cá nhân được nộp theo đúng trình tự và thủ tục hợp lệ. Sở Y tế sẽ gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo mỹ phẩm Phiếu tiếp nhận hồ sơ
 • Sau 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo đúng như nội dung đã đăng ký
 • Nếu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ hợp lệ theo quy định, thì Sở Y tế sẽ thông báo bằng văn bản cho đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
 • Sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng như nội dung được nêu trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung và gửi lại về Sở Y tế.
 • Sau thời gian là 2 tháng từ ngày Sở Y tế có văn bản gửi đơn vị nộp hồ sơ về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, nếu Sở Y tế không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung đăng ký quảng cáo mỹ phẩm thì hồ sơ đã nộp sẽ không còn giá trị.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí