Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm, tư vấn thành lập từ A-Z

Tại sao bạn nên xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm?

Các bậc phụ huynh ngày này hiểu được kĩ năng mềm quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của con, em. Giúp cho công việc và mối quan hệ của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Nhu cầu tham gia các lớp kĩ năng mềm tăng lên đáng kể. Phát triển theo thực tế cuộc sống là điều tất yếu. Song song với cầu sẽ có cung. Các trung tâm đào tạo kĩ năng mềm cũng đồng loạt được thành lập. Các trung tâm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng người được đào tạo nên không phải bất kì ai cũng có thể dạy kĩ năng mềm? Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm phải được sự kiểm soát của nhà nước? Vậy thủ tục thành lập trung tâm như thế nào?

Để hỗ trợ khách hàng thành lập trung tâm nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Luật Trung Tín chia sẻ bài viết sau để các bạn có cơ sở tham khảo:

(1) Cơ sở pháp lí điều chỉnh thủ tục thành lập:

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT về quản lý trung tâm kỹ năng mềm, kỹ năng sống.

(2) Điều kiện thành lập trung tâm kĩ năng mềm

Cơ sở vật chất (Điều 4)

– Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

– Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên (Điều 5)

– Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

– Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

– Am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Giáo trình, tài liệu (Điều 6)

– Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt.

– Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận

– Đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

trung-tam-dao-tao-ky-nang-mem

Kỹ năng mềm nâng cao văn hóa ứng xử tích cực cho các thành viên trong xã hội

(2) Thẩm quyền cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm:

– Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động đối với :

  • Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong đó có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
  • Các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.

– Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên của trường.

(3) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động

(a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình phải có các nội dung sau:

  • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng
  • Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm
  • Tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác
  • Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường
  • Thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

(b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

(c1) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo.

(c2) Các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

(d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

(4) Trình tự thủ tục cấp phép hoạt động

– Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép

– Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(5) Dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm của Luật Trung Tín:

– Hỗ trợ tối đa cho quá trình chuẩn bị tài liệu, giấy tờ nhằm hoàn thiện khung hồ sơ nhanh chóng và chuẩn xác

– Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng phù hợp quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo không gian học tập phát huy tối đa khả năng của học viên

– Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các tài liệu, giáo trình phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung của các bài giảng

– Đại diện khách hàng thực hiện việc nộp, theo dõi, bổ sung giấy tờ, tài liệu và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần!

Xem thêm: Thủ tục Thành lập trung tâm tin học

Tư vấn miễn phí