Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

Xu thế Quốc tế đa phương hóa, đa dạng hóa, thông qua hoạt động trao đổi kinh tế-văn hóa xã hội giữa các quốc gia tạo nên khối liên kết khổng lồ, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Khối liên kết đó là nền tảng quan trọng tạo nên cơ hội cho mỗi cá nhân, tổ chức hay bất kỳ thành phần nào khác đã và đang tồn tại.

Mặc dù vậy, quá trình học tập, trao đổi thông tin lại bị vấp phải một hạn chế nghiêm trọng, đó chính là: NGÔN NGỮ.

Việc xây dựng và tổ chức hoạt động đào tạo ngoại ngữ cho người bản địa trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Vậy Quý khách cần phải làm gì để hợp pháp hóa hoạt động này ( đáp ứng, tuân thủ các quy định của pháp luật). Dưới đây, Luật Trung Tín sẽ tổng hợp các nội dung cơ bản liên quan đến việc xin Giấy phép tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

I. VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật số 38/2005/QH11 và Luật số 44/2009/QH12 sửa bổ sung Luật số 38/2005/QH11 về Giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện hoạt động đầu tư về giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

Có hai điều kiện cơ bản nhất khi lên kế hoạch thành lập trung tâm mà Quý khách cần phải nắm bắt được, đó là: Điều kiện về con người và điều kiện về cơ sở vật chất.

2.1. Điều kiện về con người:

2.1.1 Điều kiện áp dụng đối với Giám đốc trung tâm:

Giám đốc được xem như người đại diện theo pháp luật của trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc sẽ là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Nhân thân tốt ( dựa trên hai tiêu chí: Đạo đức xã hội và Đạo đức nghề nghiệp);

– Có năng lực quản lý ( Xác định được quản lý ai? Quản lý cái gì? Quản lý như thế nào?);

– Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ( Điều kiện mang tính nền tảng);

– Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

2.1.2 Điều kiện áp dụng đối với Phó Giám đốc trung tâm (PGĐTT):

– PGĐTT là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm.

– Các yêu cầu về nhân thân và năng lực quản lý tương tự như Giám đốc Trung tâm;

– Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ;

– Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

2.1.3 Điều kiện áp dụng đối với đội ngũ giáo viên của trung tâm:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

a) Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

b) Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

c) Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi:

– Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

– Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC:

– Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn như đã nêu trên; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, thoáng mát, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội đang được nhiều người quan tâm

IV. THÀNH PHẦN HỐ SƠ VÀ QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018 thì hồ sơ cần phải có những loại giấy tờ sau:

 1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ,
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung:
 • Tên trung tâm;
 • Địa điểm đặt trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy;
 • Quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm;
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
 1. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
 2. Thẩm quyền cấp phép: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm.
 3. Thời gian thực hiện: Theo quy định là 15 ngày làm việc ( không bao gồm thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ, lễ khác theo quy định của Chính phủ).

V. MỘT SỐ CHẾ TÀI XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:

Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ sẽ bị đình chỉ nếu để xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Và phải giải thể khi:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Vi phạm được xét ở hai góc độ. Đó là: Hành vi vi phạm chính các nội quy của trung tâm đã đề ra, và/hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

b) Mục tiêu và nội dung hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

c) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội.

VI. DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI HÀ NỘI CỦA LUẬT TRUNG TÍN:

– Tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến giáo dục

– Phân tích và tổng hợp hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thẩm định hồ sơ chưa đầy đủ

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo các đầu mục được nêu tại mục Thành phần hố sơ

– Đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết.

– Chủ động sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu. Tiếp nhận kết quả sau khi hồ sơ được chấp thuận

– Tư vấn các vấn đề liên quan như: Đăng ký bản quyền ( đăng ký tác phẩm sách, đăng ký tác phẩm mỹ thuật…), sở hữu trí tuệ…

– Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh các nội dung đã được cấp phép, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và ưu đãi về phí sử dụng dịch vụ.

Kính mời Quý khách tham khảo một số dịch vụ khác của Luật Trung Tín:

Dịch vụ thành lập trung tâm tin học

Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Dịch vụ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dịch vụ Công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Luật Trung Tín

Dịch vụ Thành lập công ty TNHH MTV

Dịch vụ Thành lập công ty TNHH 2 TV

Thành lập công ty cổ phần

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí