Thành lập trung tâm tin học

Việt Nam đang nằm trong giai đoạn phổ cập tin học. Nếu không biết sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin, cải thiện năng lực lao động…thì chính người đó sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, tạo ra môi trường đào tạo tin học ở các trung tâm thành phố hay các địa phương trên khắp cả nước đang là nhu cầu tất yếu.
Việc thành lập Trung tâm tin học là một trong những lựa chọn sáng suốt bởi tiềm năng là rất lớn. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động này ( ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Vậy Quý khách cần phải làm gì? Chuẩn bị giấy tờ như thế nào? Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?…Chúng tôi sẽ giúp Quý khách tìm hiểu bằng cách cung cấp các thông tin tổng quát dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm tin học:

 • Luật số 38/2005/QH11 và Luật số 44/2009/QH12 sửa bổ sung Luật số 38/2005/QH11 về Giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện hoạt động đầu tư về giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Điều kiện áp dụng đối với Giám đốc trung tâm tin học:

Giám đốc được xem như người đại diện theo pháp luật của trung tâm tin học. Giám đốc sẽ là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Nhân thân tốt ( dựa trên hai tiêu chí: Đạo đức xã hội và Đạo đức nghề nghiệp);
 • Có năng lực quản lý ( Xác định được quản lý ai? Quản lý cái gì? Quản lý như thế nào?);
 • Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ( Điều kiện mang tính nền tảng);
 • Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm tin học là 05 năm.

3. Điều kiện áp dụng đối với Phó Giám đốc trung tâm tin học (PGĐTT):

 • PGĐTT là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm.
 • Các yêu cầu về nhân thân và năng lực quản lý tương tự như Giám đốc Trung tâm;
 • Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ tin học;
 • Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

4. Điều kiện áp dụng đối với đội ngũ giáo viên của trung tâm tin học:

Giáo viên của trung tâm tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, người nước ngoài.

 • Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi: Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên hoặc có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

5. Điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện khác:

 • Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn như đã nêu trên; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, thoáng mát, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

6. Thành phần hồ sơ, quy trình thành lập trung tâm tin học:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018 thì hồ sơ cần phải có những loại giấy tờ sau:

 1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học;
 2. Đề án thành lập trung tâm tin học gồm các nội dung:
 • Tên trung tâm;
 • Địa điểm đặt trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy;
 • Quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm;
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
 1. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tin học.
 2. Thẩm quyền cấp phép: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trung tâm.
 3. Thời gian thực hiện: Theo quy định là 15 ngày làm việc ( không bao gồm thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ, lễ khác theo quy định của Chính phủ).

7. Một số chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm trong hoạt động của trung tâm tin học:

Hoạt động của Trung tâm tin học sẽ bị đình chỉ nếu để xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Và phải giải thể khi:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm tin học. Vi phạm được xét ở hai góc độ, đó là: Hành vi vi phạm chính các nội quy của trung tâm đã đề ra, và/hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động trung tâm tin học;

b) Mục tiêu và nội dung hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

c) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm tin học.

8. Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm tin học tại Luật Trung Tín:

– Tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến giáo dục

– Phân tích và tổng hợp hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thẩm định hồ sơ chưa đầy đủ

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo các đầu mục được nêu tại mục Thành phần hố sơ

– Đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Chủ động sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu. Tiếp nhận kết quả sau khi hồ sơ được chấp thuận

– Tư vấn các vấn đề liên quan như: Đăng ký bản quyền ( đăng ký tác phẩm sách, đăng ký tác phẩm mỹ thuật…), sở hữu trí tuệ…

– Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh các nội dung đã được cấp phép, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và ưu đãi về phí sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, trường hợp cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí