Thủ tục xin cấp giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu

Bạn đang có nhu cầu xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu cho doanh nghiệp của mình? Nhưng chưa biết cách làm như thế nào đảm bảo đúng chuẩn mực. Luật Trung Tín chia sẻ với bạn đầy đủ các thông tin cần thiết nhất để có được giấy phép kiểm dịch chất lượng động vật nhập khẩu của doanh nghiệp mình.

Có thể bạn quan tâm: Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Kiểm dịch động vật là gì?

 • Lấy mẫu kiểm tra động vật, sản phẩm động vật có nguồn gốc từ động vật có đạt tiêu chuẩn quy định hay không. Mục đích áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn người nhiễm bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
 • Sản phẩm động vật sản xuất trong nước cũng như hàng hóa nhập khẩu đều phải kiểm dịch. Nhưng trong bài viết này tôi chỉ tập trung vào thủ tục kiểm dịch động vật đối với hàng hóa nhập khẩu, tiêu thụ nội địa (không tái xuất).

giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu

Tìm hiểu về kiểm dịch động vật như thế nào?

 • Về quy định, bạn cần xem 2 văn bản liên quan:
  • Thông tư 25/2016 / TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật trên cạn như bò, lợn, gà … và các sản phẩm từ đó như thịt, trứng, sữa …
  • Thông tư 26/2016 / TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật thủy sản như tôm hùm, cá hồi, trứng cá muối …

Hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu

 • Giấy chứng nhận đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp. Trường hợp chủ vật thể nộp bản chụp thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận KDTV nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa cho lô vật thể.
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận KDTV nhập khẩu (trường hợp phải có giấy phép).

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu

Có thể bạn quan tâm: Danh mục động vật-sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Thủ tục đăng ký xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu

Để tiện cho việc xin giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu, bạn cần thực hiện đúng theo các ý dưới đây:

 • Bước 1: Động vật, sản phẩm động vật khi kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch theo mẫu quy định cho cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu, nhập khẩu. Khai báo tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam: chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi hàng đến cửa khẩu;
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng về địa điểm, thời gian kiểm dịch, cửa khẩu nhập, lộ trình. đi lại, phương thức vận chuyển và các quy định khác có liên quan đối với việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trong lãnh thổ Việt Nam.

giấy phép kiểm dịch động vật nhập khẩu

Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu

 • Bước 3: Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, chuyển cửa khẩu:

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y quy định đối với động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, chuyển cửa khẩu và cấp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y để chủ hàng làm thủ tục hải quan:

 • Bước 4: Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được quy định như sau:
 • Khi hàng đến cửa khẩu, chủ hàng phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y quốc gia nước xuất khẩu và các giấy tờ liên quan khác cho cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu;
 • Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, tình trạng vệ sinh thú y của hàng hóa, phương tiện vận chuyển và việc thực hiện các quy định đã thông báo trước cho chủ hàng. Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để chủ hàng làm thủ tục hải quan
 • Bước 5: Sau khi kiểm tra động vật, việc kiểm dịch động vật thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Mục 1 Thông tư này;
 • Bước 6: Trường hợp chủ hàng hoặc nước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch động vật xuất khẩu thì cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện kiểm dịch theo quy định tại Điều 4 hoặc Điều 6 Mục 3 Thông tư này tùy theo nơi xuất xứ của động vật.

Tư vấn miễn phí