Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Để xúc tiến thương mại thì các doanh nghiệp thường thực hiện hoạt động tổ chức, hội chợ, triển lãm thương mại nhằm trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Để thực hiện hoạt động này thì doanh nghiệp cần đăng ký hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định của pháp luật.
Việc tổ chức hội trợ, triển lãm cũng như cấp phép tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định tại:

 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại
 • Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội trợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Điều kiện để được tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

 • Hàng hóa phải được trưng bày trong các gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3x3m)
 • Hoặc khu vực tương đương với nhiều gian hàng tiên chuẩn
 • Có đầy đủ các dịch vụ phục vụ gồm điện nước, vệ sinh, an ninh.

Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm thương mại như sau

 • Tối đa trước 365 ngày hoặc tối thiểu là 30 ngày trước ngày khai mạc tại Việt Nam. Đơn vị đăng ký sẽ phải gửi hồ sơ đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Công thương nơi tổ chức).
 • Căn cứ xác định ngày tính trên ngày nộp hồ sơ là:
  • Ghi nhận ghi trên vận đơn nếu gửi qua đường bưu điện
  • Hoặc ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đối với nộp trực tiếp
  • Hoặc ngày trên hệ thống nếu nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

A. Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

 1. Đơn đăng ký tổ chức theo mẫu 10 Phụ lục của Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác (bản sao)

Lưu ý về nội dung đăng ký tổ chức gồm:

  • Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến hoạt động tổ chức
  • Tên, chủ đề của tổ chức (nếu có)
  • Thời gian, địa điểm tổ chức.
  • Quy mô dự kiến
  • Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ
  • Chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia
  • Việc tổ chức với danh nghĩa của tỉnh, thành phố hoặc danh nghĩa quốc gia Việt Nam.

tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

B. Thủ tục giải quyết hồ sơ:

 • Cơ quan quản lý nhà nước trả lời xác nhận bằng văn bản về việc đăng ký tổ chức trong thời hạn 7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước phải nêu rõ lý do.
 • Nếu có từ 02 thương nhân tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký trùng về tên, địa điểm, thời gian, chủ đề. Sở công thương sẽ tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức đăng ký.
 • Nếu hiệp thương không thành, Sở công thương sẽ quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến tổ chức hội chợ dựa vào các căn cứ sau:
  • Kết quả tổ chức đã thực hiện
  • Năng lực tổ chức
  • Kinh nghiệm tổ chức cùng tên, cùng chủ đề hoặc hội chợ triển lãm tương tự
  • Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Lưu ý: Trong thời hạn là 30 ngày làm việc từ khi kết thúc, thương nhân sẽ phải gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch tổ chức những nội dung đã được xác nhận.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đăng ký cấp phép tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín theo thông tin liên hệ sau đây:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí