Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những trường hợp người lao động nước ngoài khi làm việc tại các doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động hay các trường hợp không cần xin giấy phép này, cũng như thủ tục đăng ký cấp phép theo quy định của pháp luật như thế nào, bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn như sau:
Các quy định về lao động nước ngoài. Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại:

 • Bộ luật Lao động 2012
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người lao động nước ngoài
 • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Xem thêm: Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những trường hợp không phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với công ty TNHH, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
 • Là trường văn phòng đại diện, dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
 • Vào Việt Nam trong thời gian dưới 3 tháng để chào bán dịch vụ
 • Vào Việt Nam trong thời gian dưới 3 tháng để xử lý:
  • Sự cố, tình huống công nghệ, kỹ thuật phức tạp phát sinh
  • Sự cố gây nguy cơ ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia tại Việt Nam không xử lý được
 • Lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp trong phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO:
  • Kinh doanh
  • Xây dựng
  • Thông tin
  • Phân phối
  • Giáo dục
  • Môi trường
  • Tài chính
  • Y tế
  • Du lịch
  • Văn hóa
  • Giải trí
  • Vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp tư vân chuyên môn kỹ thuật. Hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác cho việc nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Hoặc thảo thuận tại các điều ước QT về ODA đã ký kết giữa Việt Nam và nước ngoài

Một số trường hợp khác

 • Được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp phép hoạt động thông tin, báo chí theo quy định
 • Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu tại các trường quốc tế trong phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế của Việt Nam hoặc được Bộ GD-ĐT của Việt Nam xác nhận giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam
 • Là tình nguyện viên được xác nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật với thời gian dưới 30 ngày một lần và cộng dồn không vượt quá 90 ngày/năm
 • Vào Việt Nam để thực hiện các thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết theo quy định
 • Học sinh, sinh viên học tập tại các trường, cơ sở đào tạo tại nước ngoài có thỏa thuận thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam
 • Thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định khác
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc tại cơ quan, tổ chức ( chính trị, chính trị – xã hội)
 • Trường hợp khác do Bộ Lao động – Thương binh xã hội quy định.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu cần chuẩn bị:

 1. Văn bản đề nghi cấp giấy phép lao động (theo mẫu)
 2.  Giấy khám sức khỏe tại Việt Nam hoặc nước ngoài
 3. Lý lịch tư pháp tại nước người lao động mang quốc tịch (không quá 6 tháng)
 4. Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc
 5. Hộ chiếu (chứng thực)
 6. 02 ảnh màu (kích thước 4×6, nền trắng và không chụp quá 6 tháng)
 7. Hợp đồng lao động/ Quyết định tuyển dụng.

Lưu ý: Những tài liệu được cung cấp từ nước ngoài cần được hợp thức hóa lãnh sự tại mục (2) (3) (4) (5).

giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nộp hồ sơ theo hướng dẫn như sau:

 • Trước tiên cần soạn đơn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu.
 • Truy cập Cổng thông tin quản lý lao động nước ngoài của Chính phủ để nộp đơn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Sau khi nộp đơn hợp lệ sẽ được cấp phiếu hẹn xử lý hồ sơ trả qua email đăng ký.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải nộp trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu sử dụng lao động.

 • Theo ngày trên phiếu hẹn, người nộp hồ sơ mang 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn nêu trên nộp tại Sở lao động, thương binh xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sẽ cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nếu hồ sơ không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.
 • Sau khi được cấp phép lao động phải ký hợp đồng bằng văn bản với người sử dụng lao động trước ngày dự kiến làm việc. Trong 5 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng đó tới cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tới Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí