Thủ tục xin giấy phép phân phối rượu được quy định như thế nào?

Rượu thuộc mặt hàng tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép phân phối rượu trước khi hoạt động kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu phải xin Giấy phép. Tùy theo từng hạng mục kinh doanh, các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Để có cơ sở pháp lý đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tham gia lĩnh vực hoạt động phân phối rượu tại Việt Nam. Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu với những nội dung cụ thể như sau:

thủ tục xin giấy phép phân phối rượu

Về Điều kiện phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150m2 trở lên
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên. Tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài
 • Bảo đảm tuân thủ  đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối rượu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu ( Luật Trung Tín soạn thảo)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp 
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận của thương nhân bán buôn ở tỉnh. Hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
 • Hoặc thương nhân có thể lựa chọn kênh phân phối bằng cách lập chi nhánh có chức năng hoạt động như một đơn vị bán buôn cho thương nhân.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài. Trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu
  • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước. Doanh nghiệp cung cấp bản sao Giấy phép sản xuất hoặc Giấy phép phân phối rượu
 • Bản cam tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy
 • Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

Về Cơ quan giải quyết thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu:

Thẩm quyền cấp giấy phép phân phối rượu thuộc về Bộ Công thương Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn của Luật Trung Tín:

 • Phân tích tính khả thi của dự án đầu tư kinh doanh hoạt động phân phối rượu
 • Tư vấn các nội dung liên quan đến các điều kiện và thủ tục kinh doanh rượu
 • Phân tích và tổng hợp các quy định của pháp luật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty
 • Tư vấn cách thức hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo luật định
 • Soạn thảo hồ sơ
 • Đại diện doanh nghiệp nộp, theo dõi và nhận kết quả.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần !

Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Tư vấn miễn phí