Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài đang cứ trú tại Việt Nam cũng là một bộ phân thuộc sự quản lí của pháp luật Việt Nam, để đảm bảo an ninh, trât tự quản lí xã hội thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định riêng của pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài ở Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ này được quy định tại điều 44 Luật quản lý xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Quyền của người nước ngoài tại Việt Nam

Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý

Người có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm

Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép; trường hợp vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thực hiện theo quy định của pháp luật

Thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường hợp đi ra ngoài phạm vi trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác thì được xét cấp thị thực

Vợ, chồng, con cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ được lao động nếu có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; được học tập nếu có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục

Người đang học tập tại các trường hoặc cơ sở giáo dục theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục

 Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam du lịch, thăm người thân; Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh được Bộ Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Các nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam:

Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam

Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh

Khi đi lại phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

Người nước ngoài thường trú nếu xuất cảnh đến thường trú ở nước khác phải nộp lại thẻ thường trú cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Trên đây là các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín.

Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí