Tổng hợp danh mục các tiêu chuẩn Việt nam về MSMV

Mã số mã vạch là một công nghệ đóng góp quan trọng vào việc quản lý hàng hóa, dữ liệu, nếu như không có mã số mã vạch thì thật khó để kiểm soát được những đối tượng trên khi mà sản phẩm và nhiều loại công nghệ, dịch vụ … ngày càng phát triển. Là một công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu một cách tự động bằng một dãy số (hoặc gồm số và chữ), sau đó thể hiện dưới dạng mã vạch để quét đọc được, mã số mã vạch hiện không thế thiếu được trong sự pháp triển của xã hội.
Doanh nghiệp cần tìm hiểu các thông tin về danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về MSMV mà chúng tôi cung cấp. Qua đó, tiết kiệm thời gian cũng như có dữ liệu thông tin thống nhất.

Nguồn gốc hình thành Mã số mã vạch 

Mã số mã vạch đầu tiên đã được đưa vào ứng dụng trên thế giới vào những năm thập kỷ 70 của thế kỉ XX. Do nhu cầu phát triển của sản xuất, kinh doanh thương mại ngày càng cần sự hoàn thiện của mã số mã vạch nên nó đã được nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển và được ứng dụng trên toàn cầu như hiện nay.

Năm 1973 tổ chức về Mã số mã vạch đầu tiên đã được thành lập, đó là Hội đồng mã số thống nhất của Mỹ UCC. Năm 1977, Hội mã số vật phẩm Châu Âu ( viết tắt EAN) ra đời do sáng kiến của 12 nước Châu Âu, năm 1984 đổi tên thành EAN International, là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động  trên cơ sở trung lập với mục đích đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống EAN trên toàn cầu trong tất cả các ngành kinh tế – xã hội nhằm cung cấp ngôn ngữ chung cho th­ương mại quốc tế đặc biệt cho lĩnh vực thương mại điện tử. Vào 2005, hai tổ chức EAN International và UCC  đã được hợp nhất thành một tổ chức toàn cầu có tên là GS1.

Để có mã số mã vạch trên hàng hóa để bán tại các siêu thị hay xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân sẽ phải tiến hành đăng ký với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Việt Nam (GS1 Việt Nam) để được cấp mã doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp sẽ lập mã mặt hàng (mã I) cho thương phẩm của mình.

danh mục các tiêu chuẩn việt nam

Hiện tại các danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch bao gồm:

TCVN 6380:2007 Quy định về thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn Quốc tế dành cho sách (ISBN)
TCVN 6381:2007 Quy định về thông tin và tư liệu
TCVN 6754:2007 Quy định  về mã số và mã vạch  cho vật phẩm. Số phân định ứng dụng GS1
TCVN 6939:2007 Quy định về mã số cho vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu  gồm 13 chữ số
TCVN 6940:2007 Quy định  về mã số  cho vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu gồm 8 chữ số
TCVN 7199:2007 Quy định về phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1
TCVN 7200:2007 Quy định về mã số mã vạch cho vật phẩm
TCVN 7201:2007 Quy định về phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Nhãn đơn vị hậu cần GS1
TCVN 6512:2007 Quy định về mã số mã vạch cho vật phẩm. Mã số đơn vị thương mại.
TCVN 8020:2008

(ISO/IEC 15418:1999)

Quy định về công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất phần 1.
TCVN 8021-1:2008

(ISO/IEC 15459-1:2006)

Quy định về công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất phần
TCVN 8021-4:2009

(ISO/IEC 15459-4:2008)

Quy định về công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất phần 4.
TCVN 8021-5:2009

(ISO/IEC 15459-5:2007)

về công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất phần 5.
TCVN 8021-6:2009

(ISO/IEC 15459-6:2007)

về công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất phần 6. Tiêu chuẩn này quy định về mã phân định đơn nhất dành cho đơn vị nhóm sản phẩm.
TCVN 8468: 2010 Quy định về mã số mã vạch vật phẩm – Nguyên tắc áp dụng của mã số mã vạch GS1 cho phiếu thanh toán.
TCVN 8469: 2010 Quy định về mã số mã vạch vật phẩm – Mã số GS1 cho thương phẩm theo đơn đặt hàng – Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 8470: 2010 Quy định về mã số mã vạch vật phẩm – Nguyên tắc áp dụng mã số mã vạch GS1 cho vật phẩm riêng biệt của khách hàng
TCVN 8655:2010

(ISO/IEC 15438:2006)

Quy định về công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật về mã vạch PDF417
TCVN 8656-1:2010

(ISO/IEC 19762-1:2008)

Quy định về công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) – Thuật ngữ hài hòa – Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến AIDC.

Trên đây là những thông tin về danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch. Người đọc có thể tham khảo những Tiêu chuẩn trên để phù hợp với mục đích sử dụng mã số mã vạch của mình.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Đăng ký Mã số mã vạch, tư vấn & hỗ trợ khách hàng từ A-Z

Tư vấn miễn phí