Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ theo Nghị định 135/2018

(1) Để được thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải làm việc gì đầu tiên?

Mặc dù cách thức hoạt động là độc lập, có con dấu riêng. Nhưng trung tâm ngoại ngữ không có tư cách pháp nhân. Theo đó, trung tâm sẽ không là một chủ thể đích thực trong hầu hết các quan hệ giao dịch. Do đó, để thành lập trung tâm ngoại ngữ. Cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh để có cơ sở hoạt động hợp pháp.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh một số loại hình doanh nghiệp

Do nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng cao nên hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra để đáp ứng với thị yếu của thị trường. Để được cấp phép thành lập và hoạt động thì các trung tâm ngoại ngữ phải tiến hành các thủ tục sau:

(2) Các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập

– Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

(3) Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm những giấy tờ sau:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

(4) Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

– Bước 1: Doanh nghiệp xin xác nhận của UBND xã phường. Thủ tục này ít được các hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nói đến. Nhưng khi triển khai thực tế thì đây là một tài liệu quan trọng để bạn nộp được hồ sơ vào Sở giáo dục

– Bước 2: Các bạn có thể nộp trực tiếp, qua mạng hoặc theo đường bưu điện

** Cơ quan tiếp nhận là Sở Giáo dục & đào tạo của tỉnh.

– Bước 3: Cán bộ sở tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm

– Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, cán bộ Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

– Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định. Người có thẩm quyền cấp phép quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là một số bước tóm tắt thủ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ tới công ty Luật Trung Tín của chúng tôi.

Tư vấn miễn phí