Xin giấy phép tư vấn du học theo quy định mới nhất

Thưa Luật sư, tôi muốn mở trung tâm tư vấn nhưng chưa biết thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

(Email: hoangkieuhung***@gmail.com)

Luật Trung Tín trả lời:

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn qua email của công ty Luật Trung Tín. Trong câu trả lời của bạn chưa nói rõ muốn mở trung tâm tư vấn gì? Tuy nhiên, căn cứ vào thắc mắc của bạn về thủ tục, chúng tôi suy đoán bạn đang muốn mở trung tâm tư vấn du học. Vì vậy, lời tư vấn của Luật sư chúng tôi ở dưới đây sẽ tập trung vào việc xin cấp giấy phép tư vấn du học.

Căn cứ pháp luật:

Luật doanh nghiệp 2014

Quyết định số 05/2013/QĐ – TTg

Nghị định 135/2018/NĐ – CP

Công văn 337/BGDĐT – ĐTVNN.

Các lĩnh vực phải xin giấy phép hoạt động tư vấn du học

Theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành, các lĩnh vực phải xin cấp phép hoạt động tư vấn du học bao gồm:

Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài

Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài

Tổ chức tuyển sinh du học

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học

Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận

Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

(Xem chi tiết tại khoản 4 điều 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg)

Thẩm quyền và điều kiện cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Thẩm quyền cấp giấy đăng ký

Theo quy định tại khoản 1 điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg và Mục 3 Công văn 3377/BGDĐT-ĐTVNN, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học là Sở Giáo dục và đào tạo

Tuy nhiên, để được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức phải có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật.

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học

Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg và Mục 2 Công văn 337/BGDĐT-ĐTVNN, điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học bao gồm:

Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học

Có đủ nguồn lực tài chính đảm bảo giải quyết rủi ro, có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng. Nếu tổ chức có nhiều chi nhánh hoạt động tại các địa phương khác nhau thì chi nhánh này vẫn phải tuân thủ quy định nêu trên và phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở

Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

3) Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học

Hồ sơ xin cấp giấy phép du học bao gồm các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm:

   • Mục tiêu, nội dung hoạt động
   • Cơ sở vật chất
   • Khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu & các nhân viên trực tiếp tư vấn du học
   • Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài
   • Luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức
   • Kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện
   • Các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học
   • Phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro.

Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư

Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học

Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Xem thêm: Làm con dấu trung tâm ngoại ngữ ở đâu?

Tư vấn miễn phí