Xin Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Để được phép hoạt động kinh doanh vận tải, pháp luật quy định các doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, tính an toàn trong giao thông cũng như đảm bảo sự ổn định của tổng thể hoạt động vận tải. Việc đăng ký xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cũng phải tuân thủ theo quy trình, thủ tục luật định. Vậy nội dung của toàn bộ vấn đề được nêu trên là gì? Luật Trung Tín trân trọng hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện như sau:

Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Có trụ sở, địa điểm hoạt động cụ thể và thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Việc này có thể chứng minh bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận khác… Đây không phải là quy định cứng thể hiện trong hồ sơ. Nhưng khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp phải đảm bảo yếu tố này
 • Duy trì ổn định tài sản tối thiểu tương đương 80.000SDR hoặc được bảo lãnh hoặc có phương án tài chính khác thay thế tương đương
 • Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức. Hoặc có bảo lãnh tương đương giá trị bảo hiểm

Đối với doanh nghiệp nước ngoài thuộc Hiệp định khung ASEAN hoặc là thành viên đã ký điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên về vận tải đa phương thức được phép kinh doanh lĩnh vực này tại Việt Nam khi và chỉ khi:

 • Đã được cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức. Hoặc có một loại giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc có hình thức bảo lãnh tương đương
 • Được phía Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam quốc tịch Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp GP kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (theo ảnh đính kèm bên dưới);
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
 • Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của đơn vị tài chính hoặc bảo lãnh tương đương.
 • Báo cáo tài chính được cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị có chức năng thực hiện kiểm toán.
 • Nếu không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác có khả năng bảo lãnh; hoặc có phương án tài chính thay thế phù hợp theo quy định của pháp luật.

giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoại tại Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế ( theo ảnh đính kèm bên trên)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Bản sao Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có giấy tờ bảo lãnh tương đương.

Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa và quốc tế tại Luật Trung Tín

 • Tư vấn các nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải
 • Hỗ trợ biên soạn giấy tờ, tài liệu đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
 • Tư vấn, thẩm định hồ sơ trong trường hợp yêu cầu thẩm định về mặt hình thức
 • Đại diện đăng ký hồ sơ tại Bộ GTVT cho doanh nghiệp
 • Theo dõi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu
 • Đại diện nhận kết quả và thực hiện bàn giao kết quả bản gốc cho khách hàng
 • Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác, như:
 • Mở VPĐD, chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới cho công ty
 • Thay đổi các nội dung đã đăng ký kinh doanh cần thay đổi
 • Điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền khi doanh nghiệp phát triển các tài sản trí tuệ
 • Thực hiện xin các loại giấy phép con khi tham gia ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về thuế, bảo hiểm, chữ ký số, hóa đơn điện tử…
 • Cung cấp các thông tin pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ra-vào Việt Nam.

Trên đây là một số nội dung tư vấn về giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ này, hãy liên hệ với Luật Trung Tín để yêu cầu hỗ trợ:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí