Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo Luật quảng cáo

Mỹ phẩm là một phần không thể thiếu đối với ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam. Việc kinh doanh mỹ phẩm muốn phát đạt thì doanh nghiệp phải đẩy mạnh quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình và nhiều phương tiện thông tin khác. 
Nhưng không phải cứ muốn quảng cáo là được vì pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện và thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Công ty Luật Trung Tín đưa tới ban đọc những hiểu biết cơ bản về quy trình này như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc quảng cáo mỹ phẩm

 • Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2015;
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

2. Điều kiện quảng cáo mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tổ chức đề nghị đăng quảng cáo phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh liên quan tới y tế

Phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế

Nội dung phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược
 • Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm
 • Các nội dung quảng cáo cần có
  • Tên mỹ phẩm;
  • Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
  • Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;
  • Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

3. Hồ sơ xin giấy cấp phép quảng cáo mỹ phẩm:

Hồ sơ được làm thành 01 bộ và cần có các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
   • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến, 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo;
   • Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo;
   • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Cần có thêm mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Mẫu nhãn sản phẩm.
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

4. Quy trình cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan Bộ y tế
 • Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung.
 • Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày.
 • Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

5. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thời gian thực hiện

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Thẩm quyền thuộc về Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Thời gian làm việc: 20-25 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm của Luật Trung Tín

 • Tiếp nhận thông tin, giấy tờ và yêu cầu từ phía Quý khách hàng;
 • Tư vấn miễn phí và toàn diện các vấn đề có liên quan đến thủ tục, hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ các giấy tớ mà khách hàng cung cấp;
 • Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ;
 • Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận và giử cho Quý khách hàng.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tư vấn miễn phí