Thủ tục công bố thực phẩm thường

Công bố thực phẩm thường nhập khẩu hay còn gọi là tự công bố bắt đầu được quy định từ Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm. Theo đó, tại Điều 4 Nghị định này, tự công bố sản phẩm được quy định như sau: “ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự…

Chi tiết »