Thủ tục công bố bao bì tiếp xúc thực phẩm

Sau khi bị thanh tra, kiểm tra và phải chịu chế tài pháp lý, các doanh nghiệp mới phàn nàn rằng, chúng tôi bán sản phẩm là bao bì thì không cần phải làm thủ tục hành chính nào cả, vì nó không gây hại cho sức khỏe con người. Lý do của việc nhận thức sai chính là chỗ, các doanh nghiệp chưa tìm hiểu kỹ về tính an toàn của các bao bì,…

Chi tiết »

Thủ tục công bố thực phẩm thường

Công bố thực phẩm thường nhập khẩu hay còn gọi là tự công bố bắt đầu được quy định từ Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm. Theo đó, tại Điều 4 Nghị định này, tự công bố sản phẩm được quy định như sau: “ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự…

Chi tiết »

Quy trình công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông thị trường. Cơ sở pháp lý Luật An toàn thực phẩm;…

Chi tiết »