Những lưu ý khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đầu tư nhiều vào thị trường Việt Nam để góp vốn thành lập doanh nghiệp mới, hay hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động tại Việt Nam thì thường thuê nhà quản lý là người nước ngoài vào làm việc, và trong những trường hợp như vậy thì…

Chi tiết »

Xin giấy phép đưa ngườI lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để kinh doanh dịch vụ này thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về vốn, và phải được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chi tiết »

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những trường hợp người lao động nước ngoài khi làm việc tại các doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động hay các trường hợp không cần xin giấy phép này, cũng như thủ tục đăng ký cấp phép theo quy định của pháp luật như thế nào, bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn như sau:

Chi tiết »

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… sẽ phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ được pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào, trường hợp nào cần phải đăng ký, trường hợp nào không phải đăng ký. Chính vì vậy, Luật Trung…

Chi tiết »